פורומים
יובל
האוניברסיטה העברית
מאקרו א'

היי, 


כאשר מדברים על שווי משקל של עקומות LL GG תמיד מדובר על שווי משקל יציב אם לא נאמר אחרת?


נתקלתי בשאלה שלא נאמר על איזה נקודה מדברים והדבר משפיע על הפתרון (גידול/קיטון ביתרות ראליות ואנפלציה)


 


תודה


ניר חן
הטכניון

היי יובל,


לאו דווקא. תלוי בשאלה. 

ניר


×