פורום כלכלה
ראשיפורום כלכלה
ההבדל בין עודף יבוא לעודף ייצוא
מאת: אבי
בתאריך: 2022-06-30
8
צפיות
0
תגובות
תרגול נוסף משק פתוח מודל קיינס
מאת: איתי
בתאריך: 2022-06-29
12
צפיות
0
תגובות
תרגול נוסף, מודל סולו, שאלה 17
מאת: אורי
בתאריך: 2022-06-29
9
צפיות
0
תגובות
אזורי נייט ותפוקות שוליות וממוצעות
מאת: יואב
בתאריך: 2022-06-27
28
צפיות
0
תגובות
תרגול חשבונאות לאומית שאלה 14
מאת: מעין
בתאריך: 2022-06-24
32
צפיות
0
תגובות
מאקרו ב'- חלק רביעי- שוק ההון- שאלה 1
מאת: מעין
בתאריך: 2022-06-20
51
צפיות
0
תגובות
27
צפיות
0
תגובות
מודל קיינס משק פתוח- TR מחול.
מאת: דקל
בתאריך: 2022-06-18
48
צפיות
0
תגובות
מודל קיינס משק פתוח- TR מחול.
מאת: דקל
בתאריך: 2022-06-18
24
צפיות
0
תגובות
תורת המחירים ב' -מונופול
מאת: אסף
בתאריך: 2022-06-16
46
צפיות
0
תגובות
קיינסיאני + שוק הכסף, פרק 9, שאלה 7
מאת: אורי
בתאריך: 2022-06-14
59
צפיות
1
תגובות
תורת הכמות של הכסף - שאלה 1
מאת: בן
בתאריך: 2022-06-11
47
צפיות
1
תגובות
מחירים ב ביקוש לגורמי ייצור שאלה 1
מאת: שירה
בתאריך: 2022-06-09
52
צפיות
1
תגובות
נוסחה של מכפיל
מאת: בר
בתאריך: 2022-06-09
38
צפיות
1
תגובות
מאקרו, פרק 6, אגרות חוב ושקילות פישר
מאת: אורי
בתאריך: 2022-06-09
54
צפיות
1
תגובות
69
צפיות
1
תגובות
מאקרו כלכלה 2
מאת: ‫רוני
בתאריך: 2022-05-26
118
צפיות
1
תגובות
פרדקוס החיסכון
מאת: אלון
בתאריך: 2022-05-10
165
צפיות
1
תגובות
שיפור טכנולגי
מאת: מתן
בתאריך: 2022-05-04
153
צפיות
1
תגובות
עליה בכמות ההון
מאת: אורי
בתאריך: 2022-04-21
194
צפיות
3
תגובות
מודל קיינסיאני במשק פתוח שאלה 3
מאת: יובל
בתאריך: 2022-04-18
128
צפיות
1
תגובות
פונקציית ההשקעה
מאת: בנאל
בתאריך: 2022-04-10
167
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: דור
בתאריך: 2022-03-26
216
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: דור
בתאריך: 2022-03-26
158
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני במשק סגור
מאת: דור
בתאריך: 2022-03-24
185
צפיות
2
תגובות
ריבית אינפלצייה וכדאיות השקעה
מאת: תובל
בתאריך: 2022-03-22
129
צפיות
1
תגובות
157
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח Q6
מאת: דור
בתאריך: 2022-03-19
154
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בטווח הארוך
מאת: דור
בתאריך: 2022-03-17
139
צפיות
1
תגובות
שאלה 16 תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עדי
בתאריך: 2022-03-09
192
צפיות
1
תגובות
חישוב עודף יצרן וצרכן לאחר סובסידיה
מאת: לוטם
בתאריך: 2022-03-04
190
צפיות
1
תגובות
146
צפיות
1
תגובות
ייצור בתחום בו התפוקה השולית עולה
מאת: אבידן
בתאריך: 2022-03-02
198
צפיות
1
תגובות
הזזת עקומות
מאת: יובל
בתאריך: 2022-03-02
274
צפיות
3
תגובות
גידול בתוצר עם גידול בצריכה ממשלתית
מאת: אבידן
בתאריך: 2022-03-01
170
צפיות
1
תגובות
מחיר לצרכן ומחיר ליצרן
מאת: אבידן
בתאריך: 2022-03-01
149
צפיות
3
תגובות
עקומת ההיצע
מאת: שני
בתאריך: 2022-02-23
235
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע
מאת: שני
בתאריך: 2022-02-23
153
צפיות
1
תגובות
208
צפיות
2
תגובות
מבוא לאקונומטריקה- iv,2sls
מאת: ניב
בתאריך: 2022-02-14
244
צפיות
1
תגובות
תרגול פתרון בעיית הפרט שאלה 15
מאת: omer
בתאריך: 2022-02-13
183
צפיות
1
תגובות
עקומות היצע
מאת: אור
בתאריך: 2022-02-10
194
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת - שאלה 5
מאת: אור
בתאריך: 2022-02-07
237
צפיות
1
תגובות
181
צפיות
1
תגובות
שיטה לא נכונה לבחירת הקצאת עובדים
מאת: אריאל
בתאריך: 2022-02-07
158
צפיות
1
תגובות
173
צפיות
1
תגובות
השפעות חיצוניות - שאלה 12
מאת: מרום
בתאריך: 2022-01-30
263
צפיות
1
תגובות
תחרות משוכללת תרגול נוסף-שאלה 22
מאת: אביב
בתאריך: 2022-01-29
240
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 שיווי משקל בטווח ארוך
מאת: טל
בתאריך: 2022-01-29
199
צפיות
1
תגובות
162
צפיות
1
תגובות
שאלה 4 התרגול הנוסף להשמטת משתנים
מאת: שמעון
בתאריך: 2022-01-25
265
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - הטיית משתנה
מאת: נעם
בתאריך: 2022-01-25
179
צפיות
1
תגובות
שוק גורמי הייצור-שאלה 5
מאת: אביב
בתאריך: 2022-01-24
179
צפיות
1
תגובות
שוק גורמי הייצור-שאלה 4
מאת: אביב
בתאריך: 2022-01-24
173
צפיות
1
תגובות
עקומת התמורה - גורמי יצור מסוג ״וגם״
מאת: איתי
בתאריך: 2022-01-24
207
צפיות
1
תגובות
תכונות אומדי OLD
מאת: שמעון
בתאריך: 2022-01-24
247
צפיות
1
תגובות
עקומות בתחרות משוכללת
מאת: איתי
בתאריך: 2022-01-22
225
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - מודל Level-Log
מאת: נעם
בתאריך: 2022-01-22
187
צפיות
1
תגובות
255
צפיות
1
תגובות
215
צפיות
1
תגובות
195
צפיות
1
תגובות
אקנומטריקה - SSTx, והתפלגות של u
מאת: איאן
בתאריך: 2022-01-19
263
צפיות
1
תגובות
כלכלה ניהולית - שאלה בנושא מונופול
מאת: מתן
בתאריך: 2022-01-19
194
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - השמטת משתנה
מאת: נעם
בתאריך: 2022-01-15
334
צפיות
1
תגובות
מודל NKM שאלה 4
מאת: אופיר
בתאריך: 2022-01-15
219
צפיות
1
תגובות
265
צפיות
3
תגובות
קביעת יחס מזומן עו"ש עצמאית
מאת: ניר
בתאריך: 2022-01-11
269
צפיות
1
תגובות
245
צפיות
1
תגובות
ציפיות במודל IS-LM
מאת: שון
בתאריך: 2022-01-10
221
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א'- פתרון בעיית הפרט
מאת: עדן
בתאריך: 2022-01-08
286
צפיות
1
תגובות
AD-AS במשק פתוח שער חליפין קבוע שאלה 2
מאת: איאן
בתאריך: 2022-01-07
238
צפיות
2
תגובות
AD-AS פתוח עם שעח נייד שאלה 2 סעיף ב
מאת: איאן
בתאריך: 2022-01-07
211
צפיות
2
תגובות
שוק המט"ח - מאקרו א'
מאת: מאי
בתאריך: 2022-01-01
296
צפיות
1
תגובות
שאלות בנושאים שונים - מחירים א'
מאת: מאי
בתאריך: 2022-01-01
235
צפיות
1
תגובות
מודל NKM
מאת: מתן
בתאריך: 2022-01-01
215
צפיות
1
תגובות
בנוגע לעקומת פיליפס+ הבנה כללית
מאת: אורן
בתאריך: 2021-12-31
247
צפיות
1
תגובות
שינויים בעקומת פיליפס
מאת: ניב
בתאריך: 2021-12-28
290
צפיות
1
תגובות
216
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע
מאת: זכריה
בתאריך: 2021-12-27
292
צפיות
2
תגובות
עקומת הביקוש- שאלה מס' 1 בתרגול
מאת: מעין
בתאריך: 2021-12-26
254
צפיות
1
תגובות
מונפול- פדיון שולי
מאת: נעמה
בתאריך: 2021-12-22
352
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש שאלה 6
מאת: ערן
בתאריך: 2021-12-21
238
צפיות
1
תגובות
עקומת ביקוש גמיש לחלוטין
מאת: גד
בתאריך: 2021-12-21
347
צפיות
1
תגובות
שוק גורמי הייצור-פרק 8
מאת: אביב
בתאריך: 2021-12-20
268
צפיות
1
תגובות
260
צפיות
1
תגובות
משק לא רלוונטי
מאת: הילה
בתאריך: 2021-12-19
280
צפיות
1
תגובות
שכר עבודה והקצעת עובדים
מאת: הילה
בתאריך: 2021-12-19
248
צפיות
1
תגובות
ניר שלום
מאת: ליאל
בתאריך: 2021-12-18
288
צפיות
1
תגובות
עקומת תמורה
מאת: חגית
בתאריך: 2021-12-16
323
צפיות
1
תגובות
שאלה
מאת: דור
בתאריך: 2021-12-16
235
צפיות
1
תגובות
הגדרת MC כנגזרת של TC
מאת: מעין
בתאריך: 2021-12-14
326
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת
מאת: נעמה
בתאריך: 2021-12-11
324
צפיות
1
תגובות
עלות שולית
מאת: מנחם
בתאריך: 2021-12-08
317
צפיות
1
תגובות
רצועות ניוד שאלה 1 סעיף ג
מאת: איאן
בתאריך: 2021-12-04
467
צפיות
1
תגובות
יתרון מוחלט ויתרון יחסי
מאת: שירה
בתאריך: 2021-11-29
380
צפיות
2
תגובות
573
צפיות
1
תגובות
437
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה, הקצאת עובדים, שאלה 6
מאת: לוטם
בתאריך: 2021-11-14
396
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 פונקציית הייצור והקצאת עובדים
מאת: נעמה
בתאריך: 2021-11-12
319
צפיות
1
תגובות
קיום מסחר כשהמשק לא מרוויח
מאת: נתנאל
בתאריך: 2021-11-11
280
צפיות
1
תגובות
יצירת קשר
מאת: שירה
בתאריך: 2021-11-08
390
צפיות
1
תגובות
כלכלה ניהולית- בן גוריון
מאת: בר
בתאריך: 2021-10-25
526
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכה א (מיקרו למנע"ס)
מאת: בר
בתאריך: 2021-10-23
370
צפיות
1
תגובות
671
צפיות
1
תגובות
שאלה ממאגר מיקרו
מאת: תהילה
בתאריך: 2021-10-11
347
צפיות
1
תגובות
שאלת הבנה וחוסר ידע
מאת: תהילה
בתאריך: 2021-10-10
336
צפיות
1
תגובות
359
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף - שאלת מוח חריף
מאת: סרי
בתאריך: 2021-10-03
335
צפיות
1
תגובות
ממשלה מלווה מהציבור
מאת: תהילה
בתאריך: 2021-10-02
368
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן מועד א טכניון מאקרו כלכלה
מאת: תהילה
בתאריך: 2021-10-02
457
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 ממאגר טכניון מאקרו
מאת: תהילה
בתאריך: 2021-10-01
439
צפיות
2
תגובות
418
צפיות
2
תגובות
625
צפיות
1
תגובות
פונקצית התצרוכת הפרטית - שאלה 3
מאת: עדי
בתאריך: 2021-09-09
596
צפיות
1
תגובות
שאלה 5 מבחן תשעט מועד בעברית
מאת: שון
בתאריך: 2021-09-05
562
צפיות
1
תגובות
שאלות באקונומטריקה
מאת: ‫רוני
בתאריך: 2021-08-22
686
צפיות
1
תגובות
שאלה 16 תרגול נוסף קיינס פתוח (מאקרו)
מאת: אביב
בתאריך: 2021-07-14
711
צפיות
1
תגובות
רגישות מול קשיחות (מאקרו)
מאת: אביב
בתאריך: 2021-07-13
517
צפיות
1
תגובות
ביקוש גמיש יחידתי
מאת: לי
בתאריך: 2021-07-13
454
צפיות
1
תגובות
מכפיל קייניסאני
מאת: חן
בתאריך: 2021-07-04
697
צפיות
2
תגובות
פרק 12 בנקים וכסף שאלה 7
מאת: לי
בתאריך: 2021-07-02
523
צפיות
1
תגובות
425
צפיות
1
תגובות
הון עצמי של בנקים
מאת: בתיה
בתאריך: 2021-07-01
529
צפיות
1
תגובות
הילה
מאת: הילה
בתאריך: 2021-06-30
473
צפיות
1
תגובות
443
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית עם שוק הכסף
מאת: ‫ינאי
בתאריך: 2021-06-30
480
צפיות
0
תגובות
מדיניות במשק הנמצא בתעסוקה מלאה
מאת: מאיה
בתאריך: 2021-06-26
494
צפיות
0
תגובות
472
צפיות
1
תגובות
שאלה על משטר של שער חליפין נייד
מאת: גל
בתאריך: 2021-06-25
585
צפיות
1
תגובות
שוק הכסף
מאת: מאי
בתאריך: 2021-06-24
502
צפיות
1
תגובות
AD-AS
מאת: ‫רוני
בתאריך: 2021-06-23
506
צפיות
1
תגובות
457
צפיות
1
תגובות
מבחן 2019 שאלה מספר 14
מאת: נדב
בתאריך: 2021-06-22
745
צפיות
3
תגובות
פרק 4 חלק ב' שאלה 3
מאת: שי
בתאריך: 2021-06-18
640
צפיות
1
תגובות
שאלה 9 מבחן 2016
מאת: זיו
בתאריך: 2021-06-16
581
צפיות
1
תגובות
תורת הכמות המוכללת
מאת: ניב
בתאריך: 2021-06-16
653
צפיות
1
תגובות
546
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 בתרגול חשבונאות לאומית
מאת: חן
בתאריך: 2021-06-15
501
צפיות
1
תגובות
שקילות כוח קנייה יחסי
מאת: שון
בתאריך: 2021-06-15
454
צפיות
1
תגובות
עירוי פמיני חיובי
מאת: איאן
בתאריך: 2021-06-14
575
צפיות
1
תגובות
פרק 5: שאלה 3
מאת: איאן
בתאריך: 2021-06-13
503
צפיות
1
תגובות
הקצאה יעילה של עובדים (שיעור 1)
מאת: גל
בתאריך: 2021-06-13
508
צפיות
1
תגובות
פרק 4 (שיווי משקל בתחרות משוכללת
מאת: לי
בתאריך: 2021-06-09
647
צפיות
3
תגובות
שאלה 7 פרק 7
מאת: רעות
בתאריך: 2021-06-03
718
צפיות
1
תגובות
עקומת AS בטווח הבינוני
מאת: חן
בתאריך: 2021-06-02
605
צפיות
3
תגובות
מכירת אג"ח לציבור
מאת: רעות
בתאריך: 2021-06-02
582
צפיות
1
תגובות
הלוואה לבנקים מהבנק המרכזי
מאת: ניב
בתאריך: 2021-05-31
608
צפיות
1
תגובות
מס חברות
מאת: דניאל
בתאריך: 2021-05-29
570
צפיות
1
תגובות
שינוי במס אוטונומי
מאת: מאי
בתאריך: 2021-05-27
622
צפיות
3
תגובות
ייצור רב מפעלי
מאת: נועם
בתאריך: 2021-05-27
590
צפיות
1
תגובות
מודל IS -LM
מאת: חן
בתאריך: 2021-05-26
571
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף - מודל קיינסיאני במשק פתוח 12
מאת: יהונתן
בתאריך: 2021-05-26
487
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף - מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: ‫רוני
בתאריך: 2021-05-25
522
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: מאיה
בתאריך: 2021-05-25
571
צפיות
1
תגובות
חלק 3 - הקצאת עובדים
מאת: לין
בתאריך: 2021-05-21
616
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית + המודל הקנסיאני
מאת: מאי
בתאריך: 2021-05-17
621
צפיות
1
תגובות
שאלה 1 סעיף ח' במודל הקלאסי
מאת: מור
בתאריך: 2021-05-17
487
צפיות
1
תגובות
מוח חריף - בנקים וכסף
מאת: Ori
בתאריך: 2021-05-16
644
צפיות
2
תגובות
מקרו כלכלה פרק 4 שאלה 6
מאת: גלי
בתאריך: 2021-05-12
639
צפיות
2
תגובות
פרק 4 - מאקרו כלכלה
מאת: מתן
בתאריך: 2021-05-11
582
צפיות
1
תגובות
היצע להלוואות
מאת: איאן
בתאריך: 2021-05-09
634
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן ייצור מצרפי
מאת: Ori
בתאריך: 2021-05-06
644
צפיות
1
תגובות
המודל הקלאסי ותורת הכמות של הכסף שאלה 3
מאת: ‫רוני
בתאריך: 2021-05-04
551
צפיות
1
תגובות
מודל AS-AD שאלה 6 סעיף ג
מאת: ‫רוני
בתאריך: 2021-05-04
485
צפיות
1
תגובות
שאלה 5 בתרגול נוסף של מודל סולו.
מאת: מתן
בתאריך: 2021-05-03
521
צפיות
2
תגובות
שאלה במציאת מכפיל קיינסיאני
מאת: דן
בתאריך: 2021-05-03
525
צפיות
2
תגובות
מדד המחירים של פאש ולספר
מאת: מתן
בתאריך: 2021-05-02
690
צפיות
1
תגובות
ביקוש מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: רועי
בתאריך: 2021-05-01
648
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית - שאלה ממבחן (1)
מאת: בתיה
בתאריך: 2021-04-27
576
צפיות
1
תגובות
שאלה בירור ממבחן במודל סולו
מאת: איאן
בתאריך: 2021-04-27
496
צפיות
2
תגובות
628
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: ענבר
בתאריך: 2021-04-21
697
צפיות
1
תגובות
חשבנואות לאומית
מאת: דור
בתאריך: 2021-04-21
503
צפיות
4
תגובות
552
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: נעה
בתאריך: 2021-04-06
789
צפיות
6
תגובות
מדידת אינפלציה ושינויים בתוצר
מאת: עידן
בתאריך: 2021-04-04
683
צפיות
2
תגובות
471
צפיות
2
תגובות
713
צפיות
2
תגובות
שאלה על תרגיל ביקוש במשק
מאת: דניאל
בתאריך: 2021-03-16
1034
צפיות
1
תגובות
שאלה 9 חשבונאות לאומית
מאת: ניב
בתאריך: 2021-03-15
546
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 - ההשקעה במשק (מבוא לכלכלה ב')
מאת: מור
בתאריך: 2021-03-07
690
צפיות
1
תגובות
805
צפיות
1
תגובות
AD-AS עם שוק עבודה ניאו-קלאסי
מאת: נועם
בתאריך: 2021-02-23
791
צפיות
1
תגובות
מונופול מפלה מושלם
מאת: ערן
בתאריך: 2021-02-21
749
צפיות
1
תגובות
גמישות
מאת: ערן
בתאריך: 2021-02-18
930
צפיות
1
תגובות
קיינסיאי פשוט
מאת: מהדי
בתאריך: 2021-02-11
753
צפיות
1
תגובות
ייצור
מאת: מהדי
בתאריך: 2021-02-09
689
צפיות
1
תגובות
מחיר מינימום
מאת: מהדי
בתאריך: 2021-02-07
648
צפיות
1
תגובות
מונופל מפלה מושלם
מאת: יובל
בתאריך: 2021-02-04
846
צפיות
1
תגובות
פירסון וR בריבוע
מאת: אסף
בתאריך: 2021-01-31
664
צפיות
1
תגובות
שיעור ביקוש שאלה 4
מאת: יובל
בתאריך: 2021-01-28
764
צפיות
3
תגובות
התערבות ממשלתית בשוק פתוח - שאלה 2
מאת: גלי
בתאריך: 2021-01-27
587
צפיות
1
תגובות
641
צפיות
1
תגובות
פונקציה נחמדה ולא נחמדה - מחירים א
מאת: נטע
בתאריך: 2021-01-22
757
צפיות
1
תגובות
שוק גורמי היצור פרק 7 שאלה 4
מאת: גלי
בתאריך: 2021-01-19
753
צפיות
1
תגובות
שייוי משקל בשוק פתוח, סחר בין משקים
מאת: עידו
בתאריך: 2021-01-10
1115
צפיות
3
תגובות
התערבות ממשלתית בשוק פתוח שאלה 8
מאת: דור
בתאריך: 2021-01-10
606
צפיות
2
תגובות
השפעות חיצוניות שאלה 12 סעיף אחרון
מאת: יהונתן
בתאריך: 2021-01-09
750
צפיות
1
תגובות
ש"מ בתחרות משוכללת - שאלה 6
מאת: בתיה
בתאריך: 2021-01-07
812
צפיות
1
תגובות
ייצוג שטחים בגרף
מאת: נינה
בתאריך: 2021-01-07
652
צפיות
1
תגובות
776
צפיות
1
תגובות
מיסים והיצע מצרפי
מאת: מאי
בתאריך: 2021-01-04
691
צפיות
1
תגובות
733
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: מהדי
בתאריך: 2021-01-04
677
צפיות
1
תגובות
מבחני t ו-f
מאת: לאון
בתאריך: 2021-01-04
698
צפיות
1
תגובות
פונקציית ביקוש
מאת: Yakir
בתאריך: 2021-01-03
704
צפיות
2
תגובות
שאלה 6 - שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: גלי
בתאריך: 2021-01-02
763
צפיות
1
תגובות
תרגיל 3 בהתערבות ממשלתית בשוק פתוח
מאת: אדיר
בתאריך: 2020-12-30
701
צפיות
1
תגובות
סיכומים וחומר עיוני
מאת: שוהם
בתאריך: 2020-12-28
798
צפיות
1
תגובות
מונופול מפלה מושלם, שאלה מספר 2
מאת: שירה
בתאריך: 2020-12-25
673
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת - שאלה 6
מאת: תומר
בתאריך: 2020-12-22
778
צפיות
1
תגובות
עלויות הובלה
מאת: משה
בתאריך: 2020-12-20
719
צפיות
1
תגובות
מקרו א לקראת הבוחן
מאת: דור
בתאריך: 2020-12-17
882
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור והקצאת עובדים
מאת: ‫דעאל
בתאריך: 2020-12-17
660
צפיות
2
תגובות
עודף הייצוא בטווח המיידי ביחס למוצא
מאת: אדריאן
בתאריך: 2020-12-16
853
צפיות
4
תגובות
694
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש: שאלה מספר 6
מאת: הראל
בתאריך: 2020-12-15
707
צפיות
1
תגובות
היצע
מאת: משה
בתאריך: 2020-12-13
782
צפיות
1
תגובות
שאלה נוספת בתרגול עקומת ההיצע: שאלה 5
מאת: הראל
בתאריך: 2020-12-10
850
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע: שאלה מס' 5
מאת: הראל
בתאריך: 2020-12-10
785
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע: שאלה מס' 3
מאת: הראל
בתאריך: 2020-12-10
643
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע: שאלה מס' 2
מאת: הראל
בתאריך: 2020-12-10
663
צפיות
1
תגובות
מקסום רווח בהיצע
מאת: משה
בתאריך: 2020-12-09
742
צפיות
1
תגובות
היצע
מאת: משה
בתאריך: 2020-12-08
739
צפיות
2
תגובות
מציאת הקורסים שרלוונטים לי
מאת: צליל
בתאריך: 2020-12-07
764
צפיות
1
תגובות
692
צפיות
2
תגובות
עודף הצרכן
מאת: יהונתן
בתאריך: 2020-12-03
795
צפיות
1
תגובות
פרק 4, עקומת ATC
מאת: ניר
בתאריך: 2020-12-02
751
צפיות
1
תגובות
הסרטון אשר מסביר על גמישות נקודתית
מאת: רון
בתאריך: 2020-12-01
767
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור והקצאת עובדים
מאת: דני
בתאריך: 2020-11-28
778
צפיות
1
תגובות
הקצאת עובדים - שיווי משקל
מאת: שירה
בתאריך: 2020-11-26
848
צפיות
1
תגובות
הציע עבודה וביקוש לעובדים
מאת: אמיר
בתאריך: 2020-11-25
703
צפיות
1
תגובות
סימוני כלכלה - מבוא א'
מאת: מאיה
בתאריך: 2020-11-24
1010
צפיות
1
תגובות
עקומות תמורה קמורות
מאת: מאיה
בתאריך: 2020-11-24
832
צפיות
1
תגובות
שאלה על מבחן 2018 תרגיל 1
מאת: שניאור
בתאריך: 2020-11-23
793
צפיות
1
תגובות
מודל is lm
מאת: דור
בתאריך: 2020-11-23
767
צפיות
2
תגובות
שאלה 8 סעיף ז בפונ יצור והקצאת עובדים
מאת: תומר
בתאריך: 2020-11-22
810
צפיות
1
תגובות
מצגת 6 של יובל הלר
מאת: דיאנה
בתאריך: 2020-11-22
1051
צפיות
1
תגובות
שאלה על תשובה לבוחן 2017, שאלה 2
מאת: שניאור
בתאריך: 2020-11-19
802
צפיות
1
תגובות
שאלה בקשר לעקומת צריכה קמורה
מאת: יניב
בתאריך: 2020-11-19
637
צפיות
1
תגובות
חישוב רווח בעל מפעל
מאת: דן
בתאריך: 2020-11-19
717
צפיות
1
תגובות
הקצאת עובדים לגורמי ייצור
מאת: אביעד
בתאריך: 2020-11-17
664
צפיות
1
תגובות
מודל מס אינפלציה רקע
מאת: דור
בתאריך: 2020-11-16
889
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה 094591 (הטכניון)
מאת: גבריאל
בתאריך: 2020-11-14
719
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי שאלה 4
מאת: הראל
בתאריך: 2020-11-12
733
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי שאלה 1
מאת: הראל
בתאריך: 2020-11-12
582
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: הראל
בתאריך: 2020-11-09
904
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף עקומת התמורה שאלה 9
מאת: הראל
בתאריך: 2020-11-09
683
צפיות
2
תגובות
תרגול נוסף עקומת התמורה שאלה 8
מאת: הראל
בתאריך: 2020-11-09
538
צפיות
2
תגובות
קורס תורת התחירים א'
מאת: יסמין
בתאריך: 2020-11-06
700
צפיות
1
תגובות
578
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסך עקומת התמורה
מאת: Ori
בתאריך: 2020-11-04
771
צפיות
3
תגובות
סיכום של מבוא לכלכלה 094591 (הטכניון)
מאת: גבריאל
בתאריך: 2020-11-03
693
צפיות
1
תגובות
מודל SLR
מאת: אלדד
בתאריך: 2020-11-02
766
צפיות
2
תגובות
עקומת הביקוש - שאלה מספר 2
מאת: תהילה
בתאריך: 2020-10-29
779
צפיות
1
תגובות
מבוא לאקונומטריקה >תרגול נוסף
מאת: דוד
בתאריך: 2020-10-28
532
צפיות
1
תגובות
מיקרו כלכלה - ביקוש קשיח
מאת: סמי
בתאריך: 2020-10-25
809
צפיות
1
תגובות
שאלה טכנית
מאת: רז עזר
בתאריך: 2020-10-19
844
צפיות
1
תגובות
940
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת הפרטית - שאלה 6
מאת: Aviad
בתאריך: 2020-10-11
830
צפיות
3
תגובות
תצרוכת ציבורית
מאת: shadi
בתאריך: 2020-10-10
772
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח - שאלה 8
מאת: Aviad
בתאריך: 2020-10-10
732
צפיות
1
תגובות
שווי משקל בשוק פתוח - שאלה6
מאת: איתי
בתאריך: 2020-10-09
927
צפיות
1
תגובות
743
צפיות
2
תגובות
תרגיל 4 בחלק 6 (מונופול)
מאת: יובל
בתאריך: 2020-10-08
759
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף - שאלה 4
מאת: רון
בתאריך: 2020-10-08
738
צפיות
1
תגובות
שאלה 5 ש"מ בתחרות משוכללת
מאת: מיטל
בתאריך: 2020-10-07
736
צפיות
1
תגובות
789
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש שאלה 6 בתרגול
מאת: שני
בתאריך: 2020-10-02
884
צפיות
1
תגובות
שאלה על גמישות הביקוש
מאת: shadi
בתאריך: 2020-10-01
964
צפיות
3
תגובות
שאלה 19 בחלק 4 (בתרגול נוסף)
מאת: shadi
בתאריך: 2020-09-26
866
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-08-07
1363
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 פרק 9 (לא בתרגול הנוסף)
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-21
1276
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 כסף ושער חליפין במשק פתוח
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-20
959
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 כסף ושער חליפין במשק פתוח
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-20
886
צפיות
1
תגובות
שאלה 8 תורת הכמות של הכסף
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-20
936
צפיות
1
תגובות
פרק 8 - מוח חריף 11
מאת: נתי
בתאריך: 2020-07-18
1133
צפיות
1
תגובות
פרק 8 - תרגול נוסף, שאלה 6
מאת: נתי
בתאריך: 2020-07-18
848
צפיות
1
תגובות
מבוא למקרו - שאלה על תרגול פרק 8
מאת: ליאב
בתאריך: 2020-07-16
1171
צפיות
1
תגובות
תקציב מאוזן
מאת: מורן
בתאריך: 2020-07-15
1003
צפיות
1
תגובות
דף נוסחאות מבוא לכלכלה
מאת: שלומי
בתאריך: 2020-07-15
1245
צפיות
1
תגובות
מדידת פעילות הממשלה
מאת: גיל
בתאריך: 2020-07-09
1141
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - פרשנות מודל FD ומודל FE
מאת: חגית
בתאריך: 2020-07-06
1156
צפיות
1
תגובות
עקומת תמורה
מאת: דולב
בתאריך: 2020-07-03
1208
צפיות
1
תגובות
אפקט קיזוז
מאת: שי
בתאריך: 2020-07-02
1231
צפיות
1
תגובות
מבוא למאקרו: פרק תשיעי
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-06-28
1227
צפיות
1
תגובות
מחירים ב - מונופול - שאלה מספר 2
מאת: נדב
בתאריך: 2020-06-28
1135
צפיות
1
תגובות
שוק גורמי הייצור - שאלה 8
מאת: ‫גולן
בתאריך: 2020-06-27
1139
צפיות
1
תגובות
שינויים בשוק המטח
מאת: דנה
בתאריך: 2020-06-26
1077
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור והקצאת עובדים
מאת: זאב
בתאריך: 2020-06-20
1164
צפיות
3
תגובות
מאזן תשלומים
מאת: שי
בתאריך: 2020-06-20
1031
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 פרק 4 השקעות
מאת: דור
בתאריך: 2020-06-20
1021
צפיות
2
תגובות
הפקדת כסף בבנק
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-19
1107
צפיות
1
תגובות
רזרבות
מאת: אביה
בתאריך: 2020-06-19
1030
צפיות
1
תגובות
שאלה מספר 4 מסחר בינלאומי ריאלי
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-18
1036
צפיות
1
תגובות
תורת הכמות המוכללת
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-06-18
1223
צפיות
1
תגובות
מאקרו: פרק רביעי, השקעות, שאלה 6
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-06-17
1021
צפיות
1
תגובות
ערך נוכחי נקי
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-16
1187
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף- שאלת מוח חריף
מאת: טלי
בתאריך: 2020-06-16
912
צפיות
1
תגובות
CA - חשבון ההון או חשבון שוטף?
מאת: אלישבע
בתאריך: 2020-06-16
979
צפיות
1
תגובות
ADAS
מאת: דנה
בתאריך: 2020-06-16
1139
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: שי
בתאריך: 2020-06-16
969
צפיות
2
תגובות
מודל קנסייאני בשוק פתוח
מאת: נטלי
בתאריך: 2020-06-16
985
צפיות
2
תגובות
שוק מטבע החוץ ומאזן התשלומים
מאת: עמית
בתאריך: 2020-06-16
1041
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיני במשק פתוח
מאת: נטלי
בתאריך: 2020-06-16
992
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיני במשק פתוח
מאת: עדן
בתאריך: 2020-06-16
951
צפיות
1
תגובות
כסף ושער החליפין במשק פתוח
מאת: גיל
בתאריך: 2020-06-15
1087
צפיות
1
תגובות
המודל הקלאסי שאלה 1 סעיף אחרון
מאת: דנה
בתאריך: 2020-06-11
1257
צפיות
1
תגובות
אגח ושקילות פישר שאלה 8 מוח חריף
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-06-11
1180
צפיות
1
תגובות
פונק התצרוכת הפרטית
מאת: עידן
בתאריך: 2020-06-08
1285
צפיות
1
תגובות
במודל AD-AS
מאת: עמית
בתאריך: 2020-06-03
1447
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS
מאת: נטלי
בתאריך: 2020-06-03
1070
צפיות
3
תגובות
מקרו - השקעות - שאלה מספר 6
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-06-02
1197
צפיות
3
תגובות
מחירים ב' - בן גוריון - פרק המונופול
מאת: אוקסנה
בתאריך: 2020-05-22
1451
צפיות
1
תגובות
1171
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף
מאת: עמית
בתאריך: 2020-05-21
1092
צפיות
2
תגובות
שוק ההון הראשוני
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
1049
צפיות
3
תגובות
שוק ההון הראשוני
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
986
צפיות
2
תגובות
השקעות- שאלה 7 מוח חריף
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
1013
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית
מאת: נאור
בתאריך: 2020-05-21
983
צפיות
3
תגובות
שאלה 3 השקעות
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-21
1011
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: דנה
בתאריך: 2020-05-18
1337
צפיות
1
תגובות
הבדלים בין חשבון שוטף לחשבון ההון
מאת: אורן
בתאריך: 2020-05-17
1229
צפיות
1
תגובות
שאלה 19 בתרגול נוסף חשבונאות לאומית
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-05-15
1176
צפיות
1
תגובות
ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: ברוך
בתאריך: 2020-05-13
1262
צפיות
2
תגובות
תרשימי זרימה לפתירת תרגילים
מאת: גיא
בתאריך: 2020-05-10
1445
צפיות
1
תגובות
1136
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף בחשבונאות לאומית, שאלה 15
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-05-08
1210
צפיות
1
תגובות
שגיאה בכתוביות
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-05-06
1359
צפיות
1
תגובות
הקצאה לא בהכרח נכונה של עובדים
מאת: סתיו
בתאריך: 2020-05-05
1452
צפיות
3
תגובות
תרגול נוסף מודל סולו שאלה 10
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-04
1316
צפיות
1
תגובות
משוואת הגידול בהון לעובד
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-05-01
1265
צפיות
1
תגובות
הקשר בין הון לעובד, למחיר ההון הריאלי
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-04-30
1155
צפיות
1
תגובות
מודל סולו שאלה ראשונה ממבחן
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-04-29
1191
צפיות
2
תגובות
עקומת הביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2020-04-28
1314
צפיות
1
תגובות
1355
צפיות
1
תגובות
אקסוגניות
מאת: יוני
בתאריך: 2020-04-18
1286
צפיות
2
תגובות
1246
צפיות
1
תגובות
תצרוכת פרטית התלויה שלילית בריבית
מאת: עידן
בתאריך: 2020-04-13
1257
צפיות
3
תגובות
שאלות ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: שלמה
בתאריך: 2020-04-12
1322
צפיות
1
תגובות
1294
צפיות
2
תגובות
1168
צפיות
4
תגובות
1328
צפיות
3
תגובות
נטייה שולית לצרוך פוחתת
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-31
1506
צפיות
1
תגובות
מסים
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-31
1331
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש - שאלה 6
מאת: חן
בתאריך: 2020-03-26
1544
צפיות
1
תגובות
רווח טווח קצר וטווח ארוך
מאת: יובל
בתאריך: 2020-03-24
1463
צפיות
1
תגובות
השקעות
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-24
1260
צפיות
3
תגובות
השקעות
מאת: עידן
בתאריך: 2020-03-22
1470
צפיות
3
תגובות
r^2
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-05
1814
צפיות
1
תגובות
הנחת MLR2
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-04
1598
צפיות
1
תגובות
שאלות חזרה של נתן
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-03
1322
צפיות
1
תגובות
עקומות בשיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-03-03
1217
צפיות
1
תגובות
1281
צפיות
1
תגובות
פיחות יזום
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-02
1380
צפיות
1
תגובות
1460
צפיות
1
תגובות
שאלה מסכמת במבוא למאקרו
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-03-01
1302
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה- שינוי ביחידות מדידה
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-03-01
1289
צפיות
4
תגובות
חישוב ביקוש מפוצה - מחירים א
מאת: יניב
בתאריך: 2020-02-26
1603
צפיות
1
תגובות
הקצאה יעילה של העובדים
מאת: ויטלי
בתאריך: 2020-02-25
1673
צפיות
1
תגובות
1245
צפיות
1
תגובות
רצועת ניוד, שאלה 2, העברית
מאת: דניאל
בתאריך: 2020-02-22
1644
צפיות
1
תגובות
שאלה- שיווי משקל בשוק העבודה
מאת: אלעד
בתאריך: 2020-02-22
1383
צפיות
1
תגובות
מיקרו: שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אפרת
בתאריך: 2020-02-11
1584
צפיות
1
תגובות
מקדם לא מובהק
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-02-06
1463
צפיות
1
תגובות
פונקציה קוואזי ליניארית
מאת: גיל
בתאריך: 2020-02-04
2135
צפיות
1
תגובות
עובדים זהים
מאת: רחל
בתאריך: 2020-02-02
1338
צפיות
1
תגובות
מוצרים ציבוריים
מאת: דיה
בתאריך: 2020-02-01
1262
צפיות
1
תגובות
מס פרוגרסיבי או רגרסיבי
מאת: עידן
בתאריך: 2020-02-01
1323
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בטווח הארוך שאלה 2
מאת: עידן
בתאריך: 2020-02-01
1222
צפיות
3
תגובות
שאלה 11 בתרגול נוסף מונופול
מאת: רחל
בתאריך: 2020-01-31
1295
צפיות
1
תגובות
השפעות חיצוניות שא 11
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-30
1393
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מונפול שאלה 10
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-29
1434
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מונפול שאלה 10
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-29
1223
צפיות
1
תגובות
שאלות למבחן
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-01-27
1429
צפיות
1
תגובות
גמישויות שאלה 24
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-23
1519
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS משק פתוח עם רצועת ניוד שאלה 3
מאת: אלינה
בתאריך: 2020-01-23
1216
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS במשק פתוח עם שע"ח קבוע שאלה 4
מאת: אלינה
בתאריך: 2020-01-22
1323
צפיות
1
תגובות
עקומת ICC-PCC - שאלה 4
מאת: יובל
בתאריך: 2020-01-22
1383
צפיות
1
תגובות
שער החליפין נייד
מאת: בר
בתאריך: 2020-01-21
1465
צפיות
1
תגובות
שאלה 1 מודל IS-LM
מאת: גדליה
בתאריך: 2020-01-19
1515
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע
מאת: ענבל
בתאריך: 2020-01-18
1496
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 חלק 8 מאקרו [שנה ב העברית]
מאת: דוב
בתאריך: 2020-01-17
1591
צפיות
1
תגובות
MRS ויחס המחירים.
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-16
1498
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 בחלק 3 במאקרו א'
מאת: יהודה
בתאריך: 2020-01-16
1441
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 במודל AD-AS במשק פתוח עם שער נייד
מאת: יותם
בתאריך: 2020-01-16
1214
צפיות
1
תגובות
שאלה על מונופול - מיקרו
מאת: עמית
בתאריך: 2020-01-15
1420
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי AS
מאת: יותם
בתאריך: 2020-01-13
1405
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 על עקומת הביקוש
מאת: ברוך
בתאריך: 2020-01-12
1272
צפיות
1
תגובות
גמישויות שאלה 18
מאת: Yonah
בתאריך: 2020-01-08
1703
צפיות
1
תגובות
עודף צרכן ויצרן
מאת: רמי
בתאריך: 2020-01-07
1418
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן (הרביעית לפי הסדר)
מאת: יונתן
בתאריך: 2020-01-06
1463
צפיות
1
תגובות
פנאי ועבודה (מיקרו א')
מאת: טל
בתאריך: 2020-01-05
1518
צפיות
1
תגובות
שאלה על דרגות חופש
מאת: ‪Elia
בתאריך: 2020-01-04
1785
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף- שיווי משקל בתחרות משוכללת.
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-01-04
1290
צפיות
2
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: מיכאל
בתאריך: 2020-01-02
1557
צפיות
2
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח שאלה 8
מאת: עידן
בתאריך: 2020-01-02
1207
צפיות
1
תגובות
שוק לא תחרותי
מאת: אופיר
בתאריך: 2020-01-01
1437
צפיות
2
תגובות
תפוקה
מאת: רמי
בתאריך: 2020-01-01
1375
צפיות
1
תגובות
עודף הצרכן
מאת: מאי
בתאריך: 2019-12-31
1510
צפיות
1
תגובות
שינויים בשיווי משקל
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-30
1659
צפיות
1
תגובות
עקומת התמורה-שיפור טכנולוגי
מאת: עדן
בתאריך: 2019-12-29
1584
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
1365
צפיות
5
תגובות
שאלה 17 תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
1285
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף תחרות משוכללת
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-28
1306
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש שאלה 1 בתרגול
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-27
1598
צפיות
1
תגובות
Tnet
מאת: בר
בתאריך: 2019-12-26
1438
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש - שאלה 2 (רמה קלה)
מאת: מירית
בתאריך: 2019-12-19
1706
צפיות
1
תגובות
האם קיימת השפעה של FC על עקומת ההיצע?
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-19
1364
צפיות
1
תגובות
שינוי ביחידות מדידה אקו א
מאת: צליל
בתאריך: 2019-12-17
1325
צפיות
3
תגובות
1295
צפיות
1
תגובות
עקומת ATC
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-12-16
1799
צפיות
3
תגובות
1604
צפיות
1
תגובות
עקומת PCC בקואזי לינארית
מאת: טל
בתאריך: 2019-12-13
1278
צפיות
1
תגובות
פונק יצור ופונקציית רווח
מאת: עידן
בתאריך: 2019-12-06
1802
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: תפארת
בתאריך: 2019-12-01
1807
צפיות
3
תגובות
ריבית
מאת: בר
בתאריך: 2019-11-27
1912
צפיות
1
תגובות
הקצאת עובדים
מאת: עמרי
בתאריך: 2019-11-25
1692
צפיות
1
תגובות
פונק ייצור והקצאת עובדים
מאת: עידן
בתאריך: 2019-11-20
1698
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור והקצאת עובדים.
מאת: אופיר
בתאריך: 2019-11-17
1688
צפיות
3
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: עידן
בתאריך: 2019-11-17
1372
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה
מאת: חן
בתאריך: 2019-11-13
1668
צפיות
4
תגובות
יחסי מסחר לאור עלות אלטרנטיבית שווה
מאת: יובל
בתאריך: 2019-11-08
1823
צפיות
1
תגובות
בניית פונקציית היצע וביקוש
מאת: רום
בתאריך: 2019-11-04
2172
צפיות
1
תגובות
השפעת ההתערבות על הרווחה במשק
מאת: אייל
בתאריך: 2019-10-20
2463
צפיות
3
תגובות
נוסחה של פדיון שולי עם גמישות
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-22
2310
צפיות
1
תגובות
1596
צפיות
1
תגובות
1669
צפיות
1
תגובות
אג"ח
מאת: הדר
בתאריך: 2019-09-20
1475
צפיות
1
תגובות
השפעת ההכנסה והשפעת התחלופה
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-19
2043
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני תרגול שאלה 2
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-18
1580
צפיות
1
תגובות
תצרוכת פרטית שאלה 7
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-18
1475
צפיות
1
תגובות
שאלה - בנקים
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-17
1757
צפיות
2
תגובות
שאלה בנושא מונופול
מאת: הדר
בתאריך: 2019-09-17
1590
צפיות
1
תגובות
תרגול מונופול שאלה 10
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-16
1926
צפיות
1
תגובות
מונופול שאלה 3
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-15
1542
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן לגבי עלות ותפוקה שולית
מאת: יאנה
בתאריך: 2019-09-12
1695
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש שאלה 6
מאת: סיגל
בתאריך: 2019-09-12
1618
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן עם מכפיל המיסים
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-09
1757
צפיות
1
תגובות
1442
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה
מאת: chaim
בתאריך: 2019-09-08
1644
צפיות
2
תגובות
שאלה ממבחן, מחירים א׳
מאת: שי
בתאריך: 2019-09-05
2364
צפיות
1
תגובות
1528
צפיות
1
תגובות
חלק 11 מהתירגול הנוסף - שאלה 9
מאת: שקד
בתאריך: 2019-09-02
1799
צפיות
2
תגובות
1419
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף עקומת הביקוש
מאת: שני
בתאריך: 2019-09-01
1503
צפיות
1
תגובות
1596
צפיות
1
תגובות
חלק 6 (מונופול) - שאלה 6
מאת: רואי
בתאריך: 2019-08-25
1888
צפיות
2
תגובות
מבוא לכלכלה - חלק שמיני
מאת: ספיר
בתאריך: 2019-08-25
1458
צפיות
1
תגובות
מאקרו כלכלה א'- מונח ה"ספיגה"
מאת: אמה
בתאריך: 2019-08-25
1516
צפיות
2
תגובות
ש"מ בטווח הארוך - שאלת מוח חריף
מאת: רואי
בתאריך: 2019-08-24
1543
צפיות
2
תגובות
מבוא לכלכלה - שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: שמעון
בתאריך: 2019-08-18
2080
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה - סיבתיות ב-OLS
מאת: דולב
בתאריך: 2019-08-13
2036
צפיות
2
תגובות
שווי משקל בטווח הארוך - מבוא לכלכלה
מאת: קורל
בתאריך: 2019-08-13
1633
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - כיוון הטיה
מאת: רוי
בתאריך: 2019-08-12
1480
צפיות
1
תגובות
1820
צפיות
1
תגובות
1912
צפיות
2
תגובות
מיקרו כלכלה 1 - שאלה על עקומות PCC
מאת: עמיר
בתאריך: 2019-08-04
2106
צפיות
3
תגובות
מיקרו כלכלה - שאלה ממבחן
מאת: עמיר
בתאריך: 2019-08-03
2106
צפיות
1
תגובות
פעולת העיקור שע"ח קבוע
מאת: מרגריטה
בתאריך: 2019-07-25
4946
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - שאלות כלליות
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-07-23
3502
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - אנדוגניות, שאלה 3
מאת: רועי
בתאריך: 2019-07-22
2673
צפיות
1
תגובות
4358
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - מבחני חד צדדים
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-07-21
5651
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה ב', פרק השקעות - שאלה 6
מאת: טל
בתאריך: 2019-07-19
2750
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה- אקסוגניות במודל
מאת: אלעד
בתאריך: 2019-07-19
5879
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה - חלק ראשון וחלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-07-14
2053
צפיות
1
תגובות
העלות השולית
מאת: quosai
בתאריך: 2019-07-14
4093
צפיות
1
תגובות
קו חוזה
מאת: רוי
בתאריך: 2019-07-12
4753
צפיות
3
תגובות
5759
צפיות
1
תגובות
שאלה 2 - שוק הלימונים
מאת: אסף
בתאריך: 2019-07-05
1878
צפיות
1
תגובות
תיבת אדג'
מאת: אריאל
בתאריך: 2019-07-01
3933
צפיות
1
תגובות
שאלה
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-06-30
2937
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן - מודל קיינס
מאת: גל
בתאריך: 2019-06-29
5654
צפיות
3
תגובות
תיווך פיננסי
מאת: רועי
בתאריך: 2019-06-24
3684
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף פרק 8
מאת: שירן
בתאריך: 2019-06-19
3133
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: דרור
בתאריך: 2019-06-16
2076
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי ועירוי חיצוני
מאת: מור
בתאריך: 2019-06-12
2233
צפיות
4
תגובות
מבוא לאוקנומטריקה - אנדוגניות שאלה 3
מאת: דולב
בתאריך: 2019-06-10
1944
צפיות
3
תגובות
מבוא לכלכלה ב'
מאת: יובל
בתאריך: 2019-06-08
1781
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק רביעי וחלק חמישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-08
1777
צפיות
2
תגובות
משק עם שע"ח ניד בתעסוקה מלאה
מאת: טל
בתאריך: 2019-06-08
1515
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק שלישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-07
1857
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב' - חלק ראשון וחלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-06-05
1669
צפיות
2
תגובות
1861
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-05-27
1654
צפיות
2
תגובות
מודל ברטרנד
מאת: ברק
בתאריך: 2019-05-27
1972
צפיות
2
תגובות
מס בהיצע עבודה מיקרו א'
מאת: עדי
בתאריך: 2019-05-25
1649
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים ב
מאת: דרור
בתאריך: 2019-05-25
1470
צפיות
1
תגובות
בנוגע לשוק מטח
מאת: עמית
בתאריך: 2019-05-20
1746
צפיות
1
תגובות
שאלה מהמבחן על רובינזון קרוזו
מאת: ולדיסלב
בתאריך: 2019-05-16
1880
צפיות
1
תגובות
1702
צפיות
2
תגובות
שאלה לגבי השיפוע
מאת: טל
בתאריך: 2019-05-15
1679
צפיות
2
תגובות
מציאת המכפיל הקיינסיאני
מאת: טל
בתאריך: 2019-05-11
2013
צפיות
2
תגובות
פיצוי סלוצקי
מאת: נעמי
בתאריך: 2019-05-10
1683
צפיות
1
תגובות
PCC וICC
מאת: עדי
בתאריך: 2019-05-06
2024
צפיות
1
תגובות
מאזן תשלומים והשקעה
מאת: דרור
בתאריך: 2019-04-27
1916
צפיות
1
תגובות
חוברת תרגילים - תרגול נוסף
מאת: יניב
בתאריך: 2019-04-22
1801
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-22
1826
צפיות
2
תגובות
שאלה- מודל סולו
מאת: ברכה
בתאריך: 2019-04-21
1867
צפיות
1
תגובות
מודל קינסיאני במשק סגור
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-18
1617
צפיות
1
תגובות
מכפיל קיינסיאני
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-18
1713
צפיות
2
תגובות
תורת המחירים ב- שיווי משקל כללי
מאת: ברק
בתאריך: 2019-04-08
1870
צפיות
1
תגובות
שאלה בסיסית
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-06
1804
צפיות
1
תגובות
שינוי יחידות מידה - אקונוטריקה
מאת: אסף
בתאריך: 2019-04-04
2172
צפיות
1
תגובות
פונקצית צריכה מצרפית
מאת: יאזן
בתאריך: 2019-04-01
2279
צפיות
1
תגובות
פער דיפציונלי
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-04-01
1703
צפיות
1
תגובות
שוק ההון הראשוני - היצע ההלוואות
מאת: טל
בתאריך: 2019-03-28
2106
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית
מאת: דרור
בתאריך: 2019-03-18
1914
צפיות
1
תגובות
חשבונאות בינלאומית
מאת: יובל
בתאריך: 2019-03-17
1746
צפיות
1
תגובות
מאקרו העברית
מאת: דוב
בתאריך: 2019-03-12
2095
צפיות
3
תגובות
IRR
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-03-05
2093
צפיות
1
תגובות
מיקרו
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-05
2000
צפיות
1
תגובות
מאקרו
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-04
1868
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא מאקרו
מאת: רועי
בתאריך: 2019-03-03
1848
צפיות
1
תגובות
הלוואת כסף מהציבור
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-03
1826
צפיות
2
תגובות
עירוי פנימי
מאת: בן
בתאריך: 2019-03-01
1680
צפיות
1
תגובות
חומר למבחן
מאת: בן
בתאריך: 2019-02-28
2013
צפיות
1
תגובות
מאקרו א' - עיקרון טיילור
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-26
1944
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מודל AD-AS
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-25
2127
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אקי (יעקב)
בתאריך: 2019-02-25
1780
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א', תורת הצרכן
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-25
2593
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת - מוח חריף
מאת: נעמה
בתאריך: 2019-02-23
1828
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א', תורת היצרן
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-22
2241
צפיות
3
תגובות
מאקרו א', חלק שישי, שאלה 4
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
2016
צפיות
1
תגובות
חלק שישי, שאלה מספר 1
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
1665
צפיות
1
תגובות
NX
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-10
1930
צפיות
1
תגובות
שאלה 2, שע"ח קבוע
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-09
1664
צפיות
2
תגובות
1775
צפיות
1
תגובות
שאלה 4 בשעח קבוע מאקרו א
מאת: David
בתאריך: 2019-02-09
1871
צפיות
1
תגובות
מאקרו א
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-09
1795
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שישי וחלק שמיני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-08
2138
צפיות
1
תגובות
1770
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שלישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-07
2304
צפיות
1
תגובות
adas עם רצועת ניוד שאלה 1 סעיף ג
מאת: גל
בתאריך: 2019-02-07
1734
צפיות
3
תגובות
2120
צפיות
1
תגובות
ADAS פתוח שע"ח קבוע - שאלה 1
מאת: נתנאל
בתאריך: 2019-02-07
2208
צפיות
2
תגובות
מאקרו א'
מאת: יובל
בתאריך: 2019-02-06
2161
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה א שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: נועה
בתאריך: 2019-02-06
2093
צפיות
1
תגובות
מאקרו א', שאלות - חלק שני
מאת: דניאל
בתאריך: 2019-02-06
2158
צפיות
1
תגובות
פרק 1 שאלה 5
מאת: ראני
בתאריך: 2019-01-31
2297
צפיות
1
תגובות
2016 מועד ב'
מאת: אסף
בתאריך: 2019-01-26
2441
צפיות
2
תגובות
מאקרו א - מס אינפלציה
מאת: אליהו
בתאריך: 2019-01-25
2177
צפיות
1
תגובות
מחירים-גמישויות
מאת: אלייט
בתאריך: 2019-01-22
2266
צפיות
1
תגובות
מונופול מדרגה שלישית
מאת: שובל
בתאריך: 2019-01-22
2174
צפיות
1
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: צליל
בתאריך: 2019-01-22
1959
צפיות
1
תגובות
מונופול
מאת: שובל
בתאריך: 2019-01-19
2242
צפיות
1
תגובות
מכסות ייצור
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-01-15
2331
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת הפרטית
מאת: נתן
בתאריך: 2019-01-14
1994
צפיות
1
תגובות
שיווי משקל בתחרות משוכללת
מאת: לינוי
בתאריך: 2019-01-14
1975
צפיות
1
תגובות
1924
צפיות
3
תגובות
מס יחסי
מאת: אביחי
בתאריך: 2019-01-04
2068
צפיות
1
תגובות
1986
צפיות
1
תגובות
תשומת פועלים, עודף ביקוש
מאת: ליאור
בתאריך: 2019-01-03
2069
צפיות
1
תגובות
מחירים א' העדפה נגלית שאלה ממבחן
מאת: אילון
בתאריך: 2018-12-27
2112
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מודל מס אינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-25
2326
צפיות
1
תגובות
Pcc Icc
מאת: רשף
בתאריך: 2018-12-25
1410
צפיות
1
תגובות
פ' קעורה - מחירים א'
מאת: אסף
בתאריך: 2018-12-23
2003
צפיות
1
תגובות
עלויות היצרן ועקומת ההיצע- חלק שלישי
מאת: נועה
בתאריך: 2018-12-23
1960
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח
מאת: אביחי
בתאריך: 2018-12-22
2109
צפיות
3
תגובות
סחר בינלאומי
מאת: נועה
בתאריך: 2018-12-21
2008
צפיות
1
תגובות
מודל מס אינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-20
2053
צפיות
1
תגובות
התערבות ממשלה
מאת: עדי
בתאריך: 2018-12-09
2455
צפיות
1
תגובות
מאקרו א IS-LM
מאת: רהב
בתאריך: 2018-12-09
2078
צפיות
1
תגובות
רצועת ניוד - מאקרו א'
מאת: אסף
בתאריך: 2018-12-05
2333
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - מדיניות מוניטרית במשק פתוח
מאת: יובל
בתאריך: 2018-12-04
1862
צפיות
1
תגובות
מאקרו א - ציפיות במשק פתוח
מאת: שני
בתאריך: 2018-12-03
2166
צפיות
1
תגובות
עקומת PCC
מאת: עדי
בתאריך: 2018-11-28
2423
צפיות
3
תגובות
שאלה מקורס מאקרו א פרק השקעות
מאת: קאסם
בתאריך: 2018-11-26
2006
צפיות
1
תגובות
היחס בין התפוקה השולית למחיר המוצר
מאת: אלעד
בתאריך: 2018-11-24
2191
צפיות
1
תגובות
עודף הייצוא במשטר שע"ח נייד
מאת: אסף
בתאריך: 2018-11-16
2164
צפיות
2
תגובות
2270
צפיות
2
תגובות
גמישויות
מאת: רשף
בתאריך: 2018-11-09
2559
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: יזיד
בתאריך: 2018-11-09
2212
צפיות
3
תגובות
הרחבה פיסקאלית במודל IS-LM
מאת: אסף
בתאריך: 2018-11-04
2259
צפיות
3
תגובות
2332
צפיות
1
תגובות
עקומת הביקוש = VMP
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-31
2315
צפיות
2
תגובות
תרגול נוסף עקומת תמורה-שאלה 9
מאת: יסמין
בתאריך: 2018-10-25
2162
צפיות
1
תגובות
שאלה משיעור 1
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-24
2302
צפיות
5
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: בן
בתאריך: 2018-10-24
2218
צפיות
2
תגובות
שינוי שכר נומינלי בטווח הקצר
מאת: אסף
בתאריך: 2018-10-21
2236
צפיות
1
תגובות
קוב-דאגלס בתורן היצרן/צרכן
מאת: אסף
בתאריך: 2018-10-14
3142
צפיות
1
תגובות
מחיר מקסימום במונופול
מאת: ראייסה
בתאריך: 2018-10-08
2294
צפיות
1
תגובות
הלוואות מהבנק
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-10-06
2682
צפיות
1
תגובות
פרק 7 במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-10-01
2476
צפיות
1
תגובות
מאקרו - בנקים וכסף - שאלה 7 (מוח חריף)
מאת: אבישי
בתאריך: 2018-09-30
2155
צפיות
1
תגובות
מבוא לאקונומטריקה - נתוני פאנל
מאת: יערה
בתאריך: 2018-09-27
2783
צפיות
1
תגובות
מאגר מאקרו - שאלה 6
מאת: לינור
בתאריך: 2018-09-26
2447
צפיות
4
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: firas
בתאריך: 2018-09-25
2309
צפיות
1
תגובות
שאלה במחירים ב' - הגרלות
מאת: חי
בתאריך: 2018-09-23
2356
צפיות
1
תגובות
חלק ראשון שאלה 6
מאת: ראני
בתאריך: 2018-09-21
2337
צפיות
1
תגובות
שלוש שאלות במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-09-20
2277
צפיות
2
תגובות
פרק 2 במקרו
מאת: שיר
בתאריך: 2018-09-17
2333
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקלית בשע"ח נייד
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-13
2152
צפיות
1
תגובות
משק קטן - עלייה בתוצר בשאר העולם
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-12
2229
צפיות
1
תגובות
מודל ad-as במשק פתוח עם שער חליפין נייד
מאת: יהונתן
בתאריך: 2018-09-08
2349
צפיות
1
תגובות
מונופול - שאלה 4 מתוך השיעור
מאת: לינור
בתאריך: 2018-09-07
2405
צפיות
1
תגובות
2373
צפיות
1
תגובות
שוק גומרי הייצור
מאת: אליהו
בתאריך: 2018-08-24
2446
צפיות
4
תגובות
2354
צפיות
1
תגובות
שאלה בקשר למשתנה אינטרקציה
מאת: אייל
בתאריך: 2018-08-12
2572
צפיות
3
תגובות
אקונומטריקה - משתני פאנל
מאת: שקד
בתאריך: 2018-08-12
2434
צפיות
1
תגובות
2531
צפיות
1
תגובות
יחס התקפות בין מבחני T ו-F
מאת: שקד
בתאריך: 2018-08-10
2752
צפיות
6
תגובות
אקונומטריקה - משתני פאנל, שאלה 2 סעיף ח'
מאת: אילעי
בתאריך: 2018-08-07
2528
צפיות
1
תגובות
שאלה אקונומטריקה- משתני דמי
מאת: הדר
בתאריך: 2018-08-05
2476
צפיות
1
תגובות
שאלה בסטאדיס - רגרסיה מרובת משתנים
מאת: אילעי
בתאריך: 2018-08-04
2318
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לפרק 6 כסף ואינפלציה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-08-04
2291
צפיות
2
תגובות
יחס מחירים
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-08-02
2636
צפיות
2
תגובות
שאלה מס' 3 בשיווי משקל כללי (מחירים ב')
מאת: אודי
בתאריך: 2018-08-01
2343
צפיות
2
תגובות
relative ppp
מאת: gal
בתאריך: 2018-07-26
1892
צפיות
1
תגובות
שיפור טכנולוגי
מאת: רואן
בתאריך: 2018-07-22
2630
צפיות
1
תגובות
מתאם בין משתנים מסבירים + סימולטניות
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-07-17
2614
צפיות
1
תגובות
MLR1-6
מאת: שקד
בתאריך: 2018-07-17
1777
צפיות
1
תגובות
הבדל בין מודל IV ל2SLS - אקונומטריקה
מאת: עדן
בתאריך: 2018-07-16
3519
צפיות
2
תגובות
מספר שאלות אקונומטריקה
מאת: שלומי
בתאריך: 2018-07-16
2916
צפיות
1
תגובות
אנדוגניות
מאת: אלייט
בתאריך: 2018-07-16
2543
צפיות
1
תגובות
שימוש ב-Robust במודלים IV ו-2SLS
מאת: אודי
בתאריך: 2018-07-16
2502
צפיות
1
תגובות
שאלה מס' 2 - נתוני פאנל
מאת: ירין
בתאריך: 2018-07-16
2674
צפיות
1
תגובות
2730
צפיות
2
תגובות
שאלה במבוא לאקונומטריקה
מאת: סתיו
בתאריך: 2018-07-14
2430
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 - מאגר מאקרו
מאת: דוד
בתאריך: 2018-07-14
2793
צפיות
1
תגובות
2674
צפיות
1
תגובות
הטיית אומדים
מאת: שקד
בתאריך: 2018-07-13
2625
צפיות
3
תגובות
אג"ח
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-13
2468
צפיות
3
תגובות
טווח ארוך- קצר
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-12
2623
צפיות
1
תגובות
שאלה באקונומטריקה מתאם סדרתי
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-07-11
2850
צפיות
2
תגובות
שאלה במבוא לאקונומטריקה
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-07-10
2448
צפיות
1
תגובות
שאלה 14 בחשבונאות לאומית
מאת: gal
בתאריך: 2018-07-06
2579
צפיות
1
תגובות
2459
צפיות
1
תגובות
סחר חוץ
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-04
2681
צפיות
3
תגובות
מאקרו ב' משק פתוח
מאת: עינת
בתאריך: 2018-07-04
2861
צפיות
3
תגובות
מונפול
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-04
2711
צפיות
1
תגובות
גידול בביקוש
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-03
2644
צפיות
3
תגובות
שאלות על תורת המשחקים
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-07-03
2744
צפיות
1
תגובות
התערבות ממשלתית
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-03
2445
צפיות
1
תגובות
הבהרה: פרק 8 פרק 9
מאת: נדב
בתאריך: 2018-07-02
2446
צפיות
1
תגובות
דוגמה תיבת אדגוורת' מסטאדיז סעיף ז
מאת: שרון
בתאריך: 2018-07-02
2459
צפיות
1
תגובות
תקציב מאוזן
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-07-01
2442
צפיות
1
תגובות
קרטל
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-30
2787
צפיות
2
תגובות
2431
צפיות
1
תגובות
2448
צפיות
1
תגובות
2257
צפיות
2
תגובות
פרק 9 מבוא למאקרו
מאת: נדב
בתאריך: 2018-06-26
2465
צפיות
1
תגובות
שאלת מוח חריף
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-06-25
2663
צפיות
1
תגובות
חוברת תרגילים - מאקרו העברית
מאת: ניר חן
בתאריך: 2018-06-24
2655
צפיות
0
תגובות
התערבות ממשלתית בשוק הסגור.
מאת: בתאל
בתאריך: 2018-06-23
2399
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-23
2576
צפיות
1
תגובות
פרק 7מאקרו - תוצר ש"מ ותוצר תעסוקה מלאה
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-06-21
2414
צפיות
2
תגובות
תשלומי העברה
מאת: יובל
בתאריך: 2018-06-20
2695
צפיות
3
תגובות
2 שקל חדש
מאת: פאדי
בתאריך: 2018-06-18
2742
צפיות
3
תגובות
מלכודת נזילות וכוח עבודה
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-18
2533
צפיות
1
תגובות
2090
צפיות
1
תגובות
אוסף שאלות לגבי פרקים 4-7
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-13
3266
צפיות
1
תגובות
2888
צפיות
3
תגובות
שאלה בנוגע למשטר שער חליפין קבוע
מאת: סיגל
בתאריך: 2018-06-12
3069
צפיות
2
תגובות
שאלות בנושא שערי חליפין
מאת: אסף
בתאריך: 2018-06-11
3038
צפיות
2
תגובות
קובץ שאלות לתרגול
מאת: חגי
בתאריך: 2018-06-11
3037
צפיות
1
תגובות
פרק שישי, תרגול של החלק הראשון
מאת: נדב
בתאריך: 2018-06-11
2974
צפיות
3
תגובות
שוק מטח
מאת: עדן
בתאריך: 2018-06-09
3205
צפיות
5
תגובות
3056
צפיות
3
תגובות
פרק 6 שאלה 1 בתרגול
מאת: תומר
בתאריך: 2018-06-08
3078
צפיות
5
תגובות
מודל סולו
מאת: גל
בתאריך: 2018-06-07
2955
צפיות
1
תגובות
פרק שישי - מכירת אגרות חוב
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-06-06
3062
צפיות
1
תגובות
שאלות בנוגע למאקרו עברית - חלק שישי
מאת: דניאל
בתאריך: 2018-06-05
2898
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: גל
בתאריך: 2018-06-04
2945
צפיות
1
תגובות
שאלה על שע"ח נייד\קבוע
מאת: עינת
בתאריך: 2018-06-04
2805
צפיות
1
תגובות
2799
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: דיב
בתאריך: 2018-05-30
3111
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: גל
בתאריך: 2018-05-29
2944
צפיות
1
תגובות
תגבור מאקרו העברית - חוברת תרגילים
מאת: ניר חן
בתאריך: 2018-05-28
3165
צפיות
0
תגובות
חשבונאות לאומית של צמיחה במודל סולו
מאת: לינוי
בתאריך: 2018-05-21
3149
צפיות
1
תגובות
3256
צפיות
3
תגובות
מאקרו פרק 4-השקעות
מאת: ירדן
בתאריך: 2018-05-15
3046
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים ב' - קו חוזה
מאת: צחי
בתאריך: 2018-05-07
3368
צפיות
3
תגובות
שאלה 15 בתרגול מודל סולו
מאת: David
בתאריך: 2018-05-04
3072
צפיות
1
תגובות
הפרשה לפחת
מאת: אנה
בתאריך: 2018-05-04
3174
צפיות
1
תגובות
תרגול פרק 2 במאקרו - שאלה 5
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-05-04
2922
צפיות
3
תגובות
פרק 3 שאלה 16
מאת: נדב
בתאריך: 2018-05-03
2778
צפיות
2
תגובות
שינוי בהון לעובד - מודל סולו
מאת: נתנאל
בתאריך: 2018-05-03
3718
צפיות
2
תגובות
שאלה מבוחן 2013
מאת: יובל
בתאריך: 2018-05-03
2886
צפיות
1
תגובות
שאלות
מאת: יובל
בתאריך: 2018-05-01
2930
צפיות
1
תגובות
שאלות בנוגע לבוחן
מאת: יובל
בתאריך: 2018-04-30
2679
צפיות
3
תגובות
הנושא התערבות ממשלה במשק סגור
מאת: יוליה
בתאריך: 2018-04-22
3039
צפיות
1
תגובות
שאלה ראשונה ממבחן מייצור מצרפי
מאת: gal
בתאריך: 2018-04-22
2642
צפיות
2
תגובות
שקילות ריקרדו
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-14
2955
צפיות
1
תגובות
פתרונות לתרגולים נוספים במאקרו
מאת: נדב
בתאריך: 2018-04-09
2806
צפיות
1
תגובות
מי הזיז את החיסכון שלי - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-03
3218
צפיות
1
תגובות
פונקציית הייצור - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-04-03
3007
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא ביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2018-04-01
2489
צפיות
1
תגובות
גמישות הביקוש
מאת: עדן
בתאריך: 2018-04-01
2625
צפיות
2
תגובות
תרגיל 9 בתרגול כלכלת מענקים
מאת: חן
בתאריך: 2018-03-21
2989
צפיות
1
תגובות
תוספת מענק טרנזיטורית - מאקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-20
3195
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - נקודת המענקים
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-15
2985
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב מודל צרכן - יצרן
מאת: דיויד
בתאריך: 2018-03-13
2909
צפיות
1
תגובות
VMPL
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-11
2601
צפיות
1
תגובות
העדפת בין הגרלות
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-11
2874
צפיות
1
תגובות
2 שאלות בנוגע לעקומת התמורה ותפוקות
מאת: עומר
בתאריך: 2018-03-04
2921
צפיות
1
תגובות
מודל סולו - שאלה ממבחן
מאת: רים
בתאריך: 2018-03-04
3189
צפיות
7
תגובות
תוחלת התועלת במיקרו ב'
מאת: שי
בתאריך: 2018-03-03
3198
צפיות
5
תגובות
שאלה בנוגע לעודף הצרכן
מאת: עידן
בתאריך: 2018-03-03
2800
צפיות
1
תגובות
מולטיקולינאריות
מאת: עינת
בתאריך: 2018-02-21
4580
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים בן גוירון
מאת: מיכל
בתאריך: 2018-02-10
2964
צפיות
1
תגובות
מונופול טבעי ולא טבעי
מאת: יובל
בתאריך: 2018-02-06
3425
צפיות
5
תגובות
שכר עבודה ופדיון היצרנים
מאת: יובל
בתאריך: 2018-02-04
2827
צפיות
1
תגובות
פיחות בצריכה במוצרים משלימים
מאת: עומר
בתאריך: 2018-02-04
2724
צפיות
1
תגובות
תורת המחירים א
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-01-31
3044
צפיות
1
תגובות
מודל IS-LM
מאת: גל
בתאריך: 2018-01-23
3307
צפיות
1
תגובות
שאלות ממבחן .
מאת: עדן
בתאריך: 2018-01-23
2690
צפיות
3
תגובות
תורת המחירים א
מאת: כפיר
בתאריך: 2018-01-16
3526
צפיות
1
תגובות
מודל רובינזון קרוזו
מאת: שי
בתאריך: 2018-01-16
3413
צפיות
2
תגובות
אקונומטריקה
מאת: תומר
בתאריך: 2018-01-15
3330
צפיות
1
תגובות
אקונומטריקה - רגרסיה מרובת משתנים
מאת: תומר
בתאריך: 2018-01-09
3339
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל תחרותי
מאת: אופק
בתאריך: 2018-01-05
3001
צפיות
3
תגובות
רובינזון קרוזו בע''מ
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-31
2909
צפיות
2
תגובות
שיווי משקל בשוק פתוח - שאלה 10
מאת: פיראס
בתאריך: 2017-12-28
3052
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 - עקומת הביקוש
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-12-23
3293
צפיות
1
תגובות
הגמישות היא תכונה נקודתית
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-12-21
3859
צפיות
1
תגובות
קו החוזה ויעילות פארטו
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-19
3801
צפיות
2
תגובות
גמישויות נוספות.
מאת: פיראס
בתאריך: 2017-12-18
3233
צפיות
3
תגובות
IS-LM
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-17
2318
צפיות
1
תגובות
פיחות של הדולר
מאת: שי
בתאריך: 2017-12-08
3143
צפיות
2
תגובות
2561
צפיות
1
תגובות
פיתרון פונקציית תועלת מקסימום
מאת: אופק
בתאריך: 2017-12-05
3887
צפיות
3
תגובות
2765
צפיות
1
תגובות
התאמת סילבוס
מאת: מתן
בתאריך: 2017-11-24
4144
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן (לניר חן)
מאת: בן
בתאריך: 2017-11-23
2669
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 מעקומת הביקוש
מאת: ג'ואהר
בתאריך: 2017-11-21
2735
צפיות
1
תגובות
ייצור בטווח הקצר
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-11-18
3212
צפיות
2
תגובות
עקומת אנגל + מונוטוניות
מאת: שי
בתאריך: 2017-11-13
3437
צפיות
3
תגובות
פירמה לעולם לא תייצר ....
מאת: מוסטפא
בתאריך: 2017-11-05
3161
צפיות
1
תגובות
זיהוי של פונקציית תועלת נחמדה
מאת: שי
בתאריך: 2017-10-28
3131
צפיות
1
תגובות
תוקף רכישה
מאת: רוני
בתאריך: 2017-10-25
3325
צפיות
1
תגובות
שאלה על בנקים
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-17
2891
צפיות
1
תגובות
מכס
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-16
2977
צפיות
1
תגובות
ערך מוסף והכנסה נובעת
מאת: יובל
בתאריך: 2017-10-12
3321
צפיות
1
תגובות
3007
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: בר
בתאריך: 2017-10-10
2789
צפיות
1
תגובות
3419
צפיות
3
תגובות
שאלה על טווח קצר
מאת: בר
בתאריך: 2017-10-07
3494
צפיות
1
תגובות
מבוא לכלכלה ב (מקרו) - פרק 7
מאת: יובל
בתאריך: 2017-09-14
3488
צפיות
1
תגובות
פתרונות לחוברות התרגילים.
מאת: אלינה
בתאריך: 2017-09-02
3155
צפיות
1
תגובות
מיקרו לקראת המבחן - כמה הבהרות
מאת: בן
בתאריך: 2017-09-01
3191
צפיות
3
תגובות
T ססטיסטי באקונומטריקה
מאת: ישראל
בתאריך: 2017-07-28
3695
צפיות
1
תגובות
3362
צפיות
2
תגובות
שעח נייד ותנועות הון מושלמות
מאת: שיר
בתאריך: 2017-07-07
3825
צפיות
1
תגובות
5706
צפיות
1
תגובות
שאלה מה"תרגול נוסף" בפרק 9
מאת: צחי
בתאריך: 2017-07-05
3152
צפיות
1
תגובות
מודל סולו - שינויים
מאת: נדב
בתאריך: 2017-07-05
3462
צפיות
1
תגובות
מודל AD_AS
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-07-03
3551
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: עינת
בתאריך: 2017-06-24
5030
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי סרטון מפרק 9
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-23
3340
צפיות
3
תגובות
שיווי משקל במודל AD-AS
מאת: שי
בתאריך: 2017-06-18
3586
צפיות
1
תגובות
3771
צפיות
3
תגובות
הלוואה של הציבור לממשלה
מאת: צחי
בתאריך: 2017-06-16
3428
צפיות
1
תגובות
הרצאה 1,חלק 10. מדיניות עם שע"ח נייד
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-06-15
3156
צפיות
1
תגובות
מבוא למאקרו אריאל
מאת: יום טוב
בתאריך: 2017-06-12
3340
צפיות
1
תגובות
מועד ב' 2014 שאלה 15
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-12
3374
צפיות
1
תגובות
3283
צפיות
1
תגובות
שאלה ממועד א' תשע"ו
מאת: שירי
בתאריך: 2017-06-10
3315
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן פרק 4
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-06-09
3417
צפיות
1
תגובות
חוברות מרתונים - בן גוריון
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-06-07
3623
צפיות
0
תגובות
תרגול נוסף-מודל קיינסיאני במשק פתןל
מאת: ביאנה
בתאריך: 2017-06-06
3286
צפיות
1
תגובות
מודל AD-AS
מאת: ספיר
בתאריך: 2017-06-06
3883
צפיות
1
תגובות
השקעה-I
מאת: כפיר
בתאריך: 2017-06-04
3505
צפיות
1
תגובות
הרחבה מוניטרית
מאת: תומר
בתאריך: 2017-06-04
3597
צפיות
2
תגובות
עליית שער חליפין
מאת: שי
בתאריך: 2017-06-03
3411
צפיות
1
תגובות
פתרונות לשאלות
מאת: קובי
בתאריך: 2017-06-03
3407
צפיות
1
תגובות
ש"מ בשוק ההון במשק פתוח
מאת: עומר
בתאריך: 2017-06-01
3372
צפיות
1
תגובות
מאקרו העברית - תרגילים לתגבור
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-05-31
3736
צפיות
0
תגובות
חוברות מרתונים - העברית
מאת: ניר חן
בתאריך: 2017-05-29
3837
צפיות
0
תגובות
חשבונאות לאומית - הבדל בין Tb לבין t*Y
מאת: דניאל
בתאריך: 2017-05-27
3550
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני עם שוק הכסף
מאת: חן
בתאריך: 2017-05-25
3929
צפיות
1
תגובות
יצירת פיחות על ידי הבנק המרכזי
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-15
4225
צפיות
1
תגובות
אפקט קיזוז בעת הרחבה מוניטרית
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-13
4073
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לחיסכון והשקעה
מאת: סתיו
בתאריך: 2017-05-09
4452
צפיות
1
תגובות
שוק מט''ח - ריבית בחו''ל
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-07
4606
צפיות
1
תגובות
שוק הכסף
מאת: שי
בתאריך: 2017-05-07
4772
צפיות
1
תגובות
4865
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן 2012
מאת: תומר
בתאריך: 2017-04-26
4628
צפיות
1
תגובות
שאלה מבוחן על פונק' ייצור
מאת: ליאור
בתאריך: 2017-04-25
4468
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: דוד
בתאריך: 2017-04-24
4630
צפיות
1
תגובות
5260
צפיות
1
תגובות
קוב דאגלס - סך התשלומים לעובדים
מאת: צחי
בתאריך: 2017-04-21
4779
צפיות
4
תגובות
צמיחה כלכלית
מאת: מרב
בתאריך: 2017-04-20
4757
צפיות
1
תגובות
ביקוש לכסף
מאת: שי
בתאריך: 2017-04-14
4655
צפיות
2
תגובות
6261
צפיות
7
תגובות
מיקרו כלכלה - "צרכן ליצרן"
מאת: אורי
בתאריך: 2017-04-03
4560
צפיות
3
תגובות
עירוי פנימי
מאת: שי
בתאריך: 2017-04-01
4714
צפיות
5
תגובות
תוצר תעסוקה מלאה VS תוצר שו''מ
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-26
4669
צפיות
2
תגובות
הביקוש להשקעה
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-19
4807
צפיות
1
תגובות
שאלה מונופול
מאת: עמרי
בתאריך: 2017-03-15
5387
צפיות
1
תגובות
הכנסה לאומית = תוצר לאומי נקי?
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-11
5823
צפיות
2
תגובות
הכנסה נובעת של הממשלה
מאת: שי
בתאריך: 2017-03-11
5061
צפיות
2
תגובות
הכנסה פנויה
מאת: שי
בתאריך: 2017-02-28
5805
צפיות
3
תגובות
משוואת התוצר
מאת: שי
בתאריך: 2017-02-27
5718
צפיות
3
תגובות
שאלה 4, התערבות ממשלה
מאת: נועה
בתאריך: 2017-02-25
5294
צפיות
4
תגובות
שאלה לגבי שו''מ בתחרות משוכללת
מאת: חי
בתאריך: 2017-02-22
5258
צפיות
2
תגובות
שוק גורמי יצור
מאת: חן
בתאריך: 2017-02-08
5308
צפיות
1
תגובות
נטל המס במקרי קיצון של היצע
מאת: עומר
בתאריך: 2017-02-06
5108
צפיות
1
תגובות
שאלה 8 בנושא "שיוי משקל בשוק פתוח"
מאת: עומר
בתאריך: 2017-02-02
5040
צפיות
1
תגובות
שוק במסחר פתוח
מאת: גל
בתאריך: 2017-02-02
5237
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי גמישויות
מאת: גל
בתאריך: 2017-02-01
5058
צפיות
2
תגובות
חוברת תרגילים בכלכלה
מאת: דוד
בתאריך: 2017-01-29
5777
צפיות
1
תגובות
נקודות איזון וסגירה של מונופול
מאת: שי
בתאריך: 2017-01-27
5427
צפיות
2
תגובות
שוק העבודה בתחרות משוכללת
מאת: דנה
בתאריך: 2017-01-22
5373
צפיות
1
תגובות
5532
צפיות
1
תגובות
חישוב TC בהתערבות ממשלה
מאת: עינת
בתאריך: 2017-01-14
5411
צפיות
1
תגובות
רמת תפוקה אופטימאלית של מונופול
מאת: שי
בתאריך: 2017-01-05
5731
צפיות
2
תגובות
ש"מ בטווח הארוך
מאת: עינת
בתאריך: 2016-12-31
5587
צפיות
1
תגובות
הקשר שבין TC לבין MC
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-27
5847
צפיות
2
תגובות
מסחר בינלאומי
מאת: ורה
בתאריך: 2016-12-23
5270
צפיות
2
תגובות
כדאיות ההיצע הגמיש לחלוטין
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-20
5750
צפיות
1
תגובות
גמישות ההכנסה לעומת גמישות הביקוש
מאת: עינת
בתאריך: 2016-12-18
7691
צפיות
1
תגובות
יחידות ייצור שאינן שלמות
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-15
5731
צפיות
1
תגובות
עודף צרכן
מאת: ליטל
בתאריך: 2016-12-13
6125
צפיות
1
תגובות
התפוקה השולית של מכונה
מאת: שי
בתאריך: 2016-12-10
5771
צפיות
1
תגובות
ביקוש מצרפי לעקומה גמישה לחלוטין
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-27
6811
צפיות
2
תגובות
השינוי בגמישות עקומת הביקוש
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-26
5772
צפיות
3
תגובות
שאלה לגבי נגזרת עקומת התמורה
מאת: שי
בתאריך: 2016-11-12
6405
צפיות
4
תגובות
שאלה מתרגול נוסף - עקומת התמורה
מאת: חי
בתאריך: 2016-08-18
6617
צפיות
5
תגובות
הגדלת יבוא במשק פתוח
מאת: עדי
בתאריך: 2016-08-12
5781
צפיות
1
תגובות
פרק 1
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-08
6058
צפיות
1
תגובות
מסחר בינלאומי
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-08
5856
צפיות
1
תגובות
פרק 1 תרגול שאלה 10
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-08-07
5976
צפיות
2
תגובות
6319
צפיות
0
תגובות
פרק 6
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-30
6240
צפיות
1
תגובות
פרק 9
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-28
5879
צפיות
1
תגובות
פרק 9
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-28
6150
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: עדי
בתאריך: 2016-07-17
6163
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 תרגול כלכלת מענקים:-
מאת: מוחמד
בתאריך: 2016-07-14
5804
צפיות
1
תגובות
הוכחה אנליטית - תרגול נוסף מאקרו ב'
מאת: עדי
בתאריך: 2016-07-12
5767
צפיות
1
תגובות
שיפור טכנולוגי
מאת: שרון
בתאריך: 2016-07-10
6347
צפיות
1
תגובות
הנפקת אג"ח לציבור ע"י הבנק המרכזי
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-07-03
6275
צפיות
1
תגובות
עירוי חיצוני
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-07-03
6279
צפיות
1
תגובות
כללי: על המבחן
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-07-02
5739
צפיות
1
תגובות
פרק 6 תורת הכמות של הכסף
מאת: בר יוחאי
בתאריך: 2016-07-01
6085
צפיות
1
תגובות
קיטון בCF
מאת: שגיא
בתאריך: 2016-06-30
6139
צפיות
1
תגובות
נטייה שולית לצרוך
מאת: עדי
בתאריך: 2016-06-30
6277
צפיות
2
תגובות
בנקים וכסף
מאת: עדי
בתאריך: 2016-06-30
6117
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף ...
מאת: אלרם
בתאריך: 2016-06-29
7716
צפיות
1
תגובות
פרק 6
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-06-29
6083
צפיות
1
תגובות
פרק 4- השקעות -שאלה 6 מהקובץ
מאת: יואב
בתאריך: 2016-06-26
6019
צפיות
1
תגובות
5981
צפיות
1
תגובות
5700
צפיות
1
תגובות
תנועות הון
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-22
6244
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: רוני
בתאריך: 2016-06-22
5806
צפיות
2
תגובות
מדיניות מוניטרית
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-22
6196
צפיות
1
תגובות
5927
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: ג\'ויה
בתאריך: 2016-06-20
5728
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-06-19
5872
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: אורן
בתאריך: 2016-06-18
5745
צפיות
1
תגובות
מכפיל קיינסאני בשוק הכסף
מאת: סער
בתאריך: 2016-06-15
6356
צפיות
1
תגובות
פרדוקס החיסכון
מאת: ספיר
בתאריך: 2016-06-14
7116
צפיות
1
תגובות
התיאוריה הקלאסית במודל AD/AS
מאת: סער
בתאריך: 2016-06-14
6081
צפיות
1
תגובות
שאלה 7- חלוקת הכנסות
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
5856
צפיות
1
תגובות
מיסים
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
6163
צפיות
2
תגובות
שאלה 5-פונקצית התצרוכת הפרטית
מאת: ירדן
בתאריך: 2016-06-13
5927
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית - תרגול נוסף שאלה 2
מאת: מאיה
בתאריך: 2016-06-11
6080
צפיות
1
תגובות
שקילות ריקארדו
מאת: מוחמד
בתאריך: 2016-06-09
5894
צפיות
1
תגובות
רגישויות
מאת: אור
בתאריך: 2016-06-06
6273
צפיות
1
תגובות
שאלה על פרק 6 עירויים פנימיים
מאת: שי
בתאריך: 2016-05-31
6040
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף- שאלת מוח חריף
מאת: זיו
בתאריך: 2016-05-30
5832
צפיות
1
תגובות
פרק 6 מבוא למאקרו באוניברסיטה העברית
מאת: אורי
בתאריך: 2016-05-30
5974
צפיות
2
תגובות
מודל קיינסיאני תוצר שיווי משקל
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-28
6300
צפיות
2
תגובות
מזומנים בידי הבנק
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-27
6070
צפיות
3
תגובות
בנקים וכסף.
מאת: אלרם
בתאריך: 2016-05-25
6097
צפיות
1
תגובות
שוק מט"ח ומאזן התשלומים
מאת: סער
בתאריך: 2016-05-23
6161
צפיות
1
תגובות
נושאים 6 ו-7
מאת: ספיר
בתאריך: 2016-05-19
6137
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני משולב עם שוק הכסף
מאת: שגיא
בתאריך: 2016-05-18
6427
צפיות
1
תגובות
מודל ramsey אוניברסיטת חיפה
מאת: אתי
בתאריך: 2016-05-15
6536
צפיות
1
תגובות
שאלה לגבי גורמי הייצור
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-13
5958
צפיות
1
תגובות
פרק 2
מאת: שי
בתאריך: 2016-05-12
6120
צפיות
1
תגובות
ריבית במשק פתוח
מאת: נופר
בתאריך: 2016-05-11
6077
צפיות
2
תגובות
חשבונאות לאומית- ערך מוסף
מאת: שירית
בתאריך: 2016-05-10
6432
צפיות
2
תגובות
שאלה מבוחן - מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-05-10
6357
צפיות
1
תגובות
קוב דאגלס
מאת: חן
בתאריך: 2016-05-07
6293
צפיות
1
תגובות
מודל CIA - הרחבה מוניטרית
מאת: ישראל
בתאריך: 2016-05-06
6148
צפיות
2
תגובות
פרק 4
מאת: איתי
בתאריך: 2016-05-06
6228
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן - מודל סולו
מאת: רותם
בתאריך: 2016-05-05
6225
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-30
6358
צפיות
4
תגובות
שוק העבודה
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-04-28
6449
צפיות
2
תגובות
מצב עמיד
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-28
6626
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: נופר
בתאריך: 2016-04-28
6066
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: עומר
בתאריך: 2016-04-27
6095
צפיות
1
תגובות
ייצור מצרפי ותוצר בתעסוקה מלאה
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-27
6133
צפיות
5
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: זוהר
בתאריך: 2016-04-26
5904
צפיות
1
תגובות
כלכלה ניהולית
מאת: עידן
בתאריך: 2016-04-25
6689
צפיות
2
תגובות
חידוד לגבי שאלה מסוימת על השקעות
מאת: אורי
בתאריך: 2016-04-23
5972
צפיות
1
תגובות
פרק 2 - כאשר הפיריון גדל
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-13
6282
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-04-11
6018
צפיות
1
תגובות
יחס מזומן - עו"ש
מאת: סער
בתאריך: 2016-04-10
6363
צפיות
1
תגובות
סדר צפייה בסרטונים
מאת: איתי
בתאריך: 2016-04-08
6207
צפיות
2
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: ליאב
בתאריך: 2016-03-30
6631
צפיות
3
תגובות
בנקים וכסף- האוניברסיטה העברית
מאת: עדי
בתאריך: 2016-03-29
6116
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב'- תרגול כלכלת מענקים
מאת: גל
בתאריך: 2016-03-28
6405
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - אוניבריטת בן גוריון
מאת: יניב
בתאריך: 2016-03-26
6407
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב' - אוניברסיטת חיפה
מאת: ישראל
בתאריך: 2016-03-03
6409
צפיות
1
תגובות
טווח ארוך וטווח קצר
מאת: מריה
בתאריך: 2016-02-01
7355
צפיות
1
תגובות
אשמח לדעת
מאת: עמית
בתאריך: 2016-01-26
7028
צפיות
1
תגובות
מאקרו ב, חלק 3, תרגול נוסף, שאלה 3
מאת: אור
בתאריך: 2015-10-24
7466
צפיות
2
תגובות
פער אינפלציוני ודפלציוני
מאת: שמואל
בתאריך: 2015-09-10
7621
צפיות
1
תגובות
מאקרו כלכלה (אונ' חיפה) - שוק העבודה
מאת: אלכסיי
בתאריך: 2015-08-07
8258
צפיות
1
תגובות
ערך נוכחי נקי
מאת: שי
בתאריך: 2015-07-30
8487
צפיות
1
תגובות
פונקציית התצרוכת
מאת: kfir
בתאריך: 2015-07-15
8380
צפיות
5
תגובות
המכפיל הקיינסיאני
מאת: אייל
בתאריך: 2015-07-04
7945
צפיות
3
תגובות
נושאי לימוד האוניברסיטה העברית
מאת: שי
בתאריך: 2015-07-04
7738
צפיות
1
תגובות
7626
צפיות
3
תגובות
שיפור טכנולוגי במודל פונקציית ייצור
מאת: אורן
בתאריך: 2015-06-25
7743
צפיות
1
תגובות
מס יחסי במודל פונקציית ייצור
מאת: אורן
בתאריך: 2015-06-24
8145
צפיות
1
תגובות
פרק 1- שימושי הממשלה בתוצר
מאת: שי
בתאריך: 2015-06-22
7721
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: יעל
בתאריך: 2015-06-20
8223
צפיות
2
תגובות
7659
צפיות
1
תגובות
שאלה 7 בבנקים וכסף
מאת: יובל
בתאריך: 2015-06-14
7686
צפיות
1
תגובות
מודל קיינסיאני במשק פתוח
מאת: ליאב
בתאריך: 2015-06-11
8117
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני/דיפלציוני
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-06-10
7832
צפיות
1
תגובות
פער אינפלציוני
מאת: אייל
בתאריך: 2015-06-08
7997
צפיות
1
תגובות
מודל סולו
מאת: נופר
בתאריך: 2015-06-02
7848
צפיות
1
תגובות
שוק מט"ח
מאת: גל
בתאריך: 2015-05-24
8124
צפיות
1
תגובות
שוק העבודה
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-22
7644
צפיות
1
תגובות
פונק' יצור
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-18
7617
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית במשק פתוח
מאת: ישראל
בתאריך: 2015-05-16
7579
צפיות
1
תגובות
7249
צפיות
1
תגובות
כמות הכסף שבידי הבנקים -R
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-15
7414
צפיות
1
תגובות
שאלה בקשר לתרגול
מאת: ליאב
בתאריך: 2015-05-15
7792
צפיות
1
תגובות
מודל פונקציות ייצור
מאת: נופר
בתאריך: 2015-05-11
8001
צפיות
1
תגובות
שאלה 6 - ההשקעות
מאת: מיכאל
בתאריך: 2015-05-09
7744
צפיות
3
תגובות
קשר בין פונקציית הצריכה לריבית
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-08
7638
צפיות
1
תגובות
שאלה ממבחן
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-08
8008
צפיות
1
תגובות
שאלה על שינויים במצב העמיד של סולו
מאת: יעל
בתאריך: 2015-05-08
8020
צפיות
4
תגובות
שאלה כללית בנוגע למודל סולו
מאת: עומר
בתאריך: 2015-05-07
7627
צפיות
1
תגובות
היצע הלוואות
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-05-06
7882
צפיות
1
תגובות
תוצר תעסוקה מלאה
מאת: גלעד
בתאריך: 2015-05-06
8425
צפיות
1
תגובות
7622
צפיות
1
תגובות
כלל הזהב במודל סולו
מאת: יובל
בתאריך: 2015-05-06
9808
צפיות
3
תגובות
7497
צפיות
1
תגובות
שאלה מאקרו פרק 2
מאת: בניה
בתאריך: 2015-05-05
7560
צפיות
1
תגובות
תקציב הממשלה
מאת: דיאנה
בתאריך: 2015-05-04
7807
צפיות
1
תגובות
שקילות ריקרדו
מאת: טל (משה)
בתאריך: 2015-05-03
8067
צפיות
1
תגובות
בנקים וכסף
מאת: רוני
בתאריך: 2015-05-02
7973
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: מתן
בתאריך: 2015-05-01
7985
צפיות
1
תגובות
פונקציית ייצור
מאת: מתן
בתאריך: 2015-04-24
7735
צפיות
1
תגובות
חישוב תוצר לאומי נקי דרך ההכנסות
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-04-15
7790
צפיות
3
תגובות
שאלות נוספות בנוגע לכלכלת מענקים
מאת: נופר
בתאריך: 2015-03-30
7909
צפיות
1
תגובות
כלכלת מענקים
מאת: נופר
בתאריך: 2015-03-30
8121
צפיות
1
תגובות
גמישות צולבת
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-30
8439
צפיות
1
תגובות
פירוק מונופול
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-20
7642
צפיות
1
תגובות
מונופול- שאלה 3
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-20
7446
צפיות
1
תגובות
עקומת ביקוש -שאלה 6
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-19
7621
צפיות
1
תגובות
7877
צפיות
1
תגובות
תרגול נוסף עקומות תמורה
מאת: ירדן
בתאריך: 2015-03-13
7754
צפיות
1
תגובות
פתרונות לחוברת תרגילים
מאת: מעיין
בתאריך: 2015-03-10
8131
צפיות
1
תגובות
כמה שאלות
מאת: בוריס
בתאריך: 2015-02-12
7720
צפיות
2
תגובות
שאלה - מיקרו
מאת: בוריס
בתאריך: 2015-02-09
8299
צפיות
1
תגובות
7331
צפיות
1
תגובות
מבחנים במאקרו
מאת: אתי
בתאריך: 2015-01-29
7572
צפיות
0
תגובות
זיהוי עקומת תמורה "ו/או" "וגם"
מאת: אדם
בתאריך: 2014-11-20
7797
צפיות
1
תגובות
פונקציית הביקוש
מאת: איתמר
בתאריך: 2014-11-04
8220
צפיות
1
תגובות
עקומת התמורה
מאת: אורטל
בתאריך: 2014-10-26
7116
צפיות
2
תגובות
המודגל הקיינסיאני במשק פתוח
מאת: שני
בתאריך: 2014-10-12
7011
צפיות
1
תגובות
מדיניות פיסקאלית עם תקציב מאוזן.
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-28
7254
צפיות
2
תגובות
תזוזה של עקומת היצע מט"ח
מאת: קריסטינה
בתאריך: 2014-09-25
7154
צפיות
2
תגובות
13068
צפיות
1
תגובות
עירוי פנימי
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-22
7783
צפיות
1
תגובות
שאלה על כסך ובנקים
מאת: שני
בתאריך: 2014-09-20
7328
צפיות
3
תגובות
שאלה מספר 7(פרק 8)-תרגול נוסף
מאת: סמא
בתאריך: 2014-07-12
7156
צפיות
1
תגובות
פרק 4-שאלה 6:
מאת: סמא
בתאריך: 2014-07-12
7335
צפיות
1
תגובות
6653
צפיות
1
תגובות
חשבונאות לאומית
מאת: נוה
בתאריך: 2014-07-05
7079
צפיות
1
תגובות
6931
צפיות
2
תגובות
שאלה על הסרטון של ISLM, מאקרו א'.
מאת: אור
בתאריך: 2014-07-03
7036
צפיות
2
תגובות
8563
צפיות
0
תגובות
פרק 2
מאת: רחל
בתאריך: 2014-06-23
7264
צפיות
1
תגובות
פרק 5
מאת: סמא
בתאריך: 2014-06-22
7544
צפיות
1
תגובות
משק באבטלה
מאת: תומר
בתאריך: 2014-06-22
7498
צפיות
1
תגובות
מאזן תנועות של משק - מקרו כלכלה
מאת: איתי
בתאריך: 2014-06-20
7191
צפיות
1
תגובות
7259
צפיות
1
תגובות
היצע עבודה קשיח
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-16
7441
צפיות
2
תגובות
מודל CIA : התסר הדינאמי של ברוך
מאת: ליאור
בתאריך: 2014-06-16
6955
צפיות
2
תגובות
מודל סולו תזוזת העקומות
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-16
7104
צפיות
1
תגובות
שער ריבית במודל סולו
מאת: שרון
בתאריך: 2014-06-16
7807
צפיות
1
תגובות
7778
צפיות
2
תגובות
שאלה לגבי שקילות ריקרדו
מאת: חן
בתאריך: 2014-06-15
7533
צפיות
1
תגובות
מאקרו - שאלה מפרק 5
מאת: אסף
בתאריך: 2014-06-15
7669
צפיות
2
תגובות
מבחן דמה 2 שאלה 5
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-15
7588
צפיות
1
תגובות
כלל הזהב בראמזי
מאת: אלונה
בתאריך: 2014-06-15
7326
צפיות
2
תגובות
2 שאלות אמריקאיות ממבחן-מאקרו ב׳
מאת: עידית
בתאריך: 2014-06-14
8358
צפיות
1
תגובות
תס"ר בעיית הפירמה במודל ראמזי
מאת: יותם
בתאריך: 2014-06-14
7967
צפיות
1
תגובות
מודל קיינס במשק פתוח
מאת: ראמי
בתאריך: 2014-06-14
7989
צפיות
2
תגובות
מודל ראמזי עם שיפור טכנולוגי
מאת: סתיו
בתאריך: 2014-06-13
7579
צפיות
2
תגובות
7934
צפיות
4
תגובות
שאלה במודל פונקציית ייצור
מאת: יעל
בתאריך: 2014-06-13
7178
צפיות
3
תגובות
שאלה ממבחן-מודל סולו
מאת: עידית
בתאריך: 2014-06-12
8199
צפיות
2
תגובות
הנחות מודל CIA
מאת: אופיר
בתאריך: 2014-06-11
7533
צפיות
2
תגובות
שאלה מפרק 5
מאת: רחל
בתאריך: 2014-06-11
7422
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 ס' ג במודל סולו
מאת: ליאור
בתאריך: 2014-06-10
7291
צפיות
2
תגובות
8841
צפיות
12
תגובות
שאלה בנוגע למודל צרכן יצרן
מאת: יעל
בתאריך: 2014-06-07
7208
צפיות
1
תגובות
לגבי השאלה הראשונה ממבחן בפרק 5
מאת: אסף
בתאריך: 2014-05-30
7151
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע לחלק 3
מאת: לירן
בתאריך: 2014-05-18
7552
צפיות
1
תגובות
שאלה דחופה פרק 3
מאת: שקד
בתאריך: 2014-05-17
7371
צפיות
1
תגובות
שאלה באמת חשובה**
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-17
7241
צפיות
1
תגובות
היצע עבודה יורד
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-16
7462
צפיות
1
תגובות
הקשר בין ריבית לחסכון (?!)
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-16
10974
צפיות
3
תגובות
שאלה מבוחן- בהמשך לשיחתנו
מאת: ענבל
בתאריך: 2014-05-16
7383
צפיות
1
תגובות
7191
צפיות
2
תגובות
ש'
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-16
8044
צפיות
3
תגובות
נתונים בשאלה
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-15
7030
צפיות
1
תגובות
פתרון לחוברת התרגילים
מאת: איתמר
בתאריך: 2014-05-15
7555
צפיות
1
תגובות
ממוצע גיאומטרי?
מאת: נאור
בתאריך: 2014-05-14
7527
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא תשלום לגו"י
מאת: שאול
בתאריך: 2014-05-14
6932
צפיות
1
תגובות
שאלה בנוגע להרצאה על מודל סולו
מאת: אייל
בתאריך: 2014-05-13
6934
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא שוק העבודה
מאת: יפית
בתאריך: 2014-05-12
6943
צפיות
2
תגובות
שאלה בנושא ריבית שלילית- מאקרו ב'
מאת: עידית
בתאריך: 2014-04-22
7730
צפיות
1
תגובות
שאלה 3 בפונ' ייצור
מאת: ברק
בתאריך: 2014-04-13
7700
צפיות
3
תגובות
לגבי שאלה ממבחן במבוא א'
מאת: ירדן
בתאריך: 2014-04-02
7882
צפיות
4
תגובות
שאלה בנושא בנקים וכסף
מאת: דנה
בתאריך: 2014-03-29
7618
צפיות
1
תגובות
לגבי שאלה 9 בתרגול של כלכלת מענקים
מאת: יעל
בתאריך: 2014-03-16
7230
צפיות
1
תגובות
מודל IS-LM
מאת: יעל
בתאריך: 2014-02-17
9146
צפיות
1
תגובות
פונקצית תועלת
מאת: ברוך;
בתאריך: 2014-01-22
7748
צפיות
1
תגובות
שו"מ תחרותי
מאת: ליאון
בתאריך: 2014-01-21
8113
צפיות
1
תגובות
שאלה בנושא פונקציית ייצור
מאת: יעל
בתאריך: 2014-01-20
7414
צפיות
0
תגובות
שאלה בנושא כלכלת חליפין
מאת: Idit
בתאריך: 2014-01-17
7481
צפיות
1
תגובות

×