פורומים
ראשיפורום חשמלמפסק חד קטבי או דו קוטבי? 3 או 4 קוטבי?
ויקטור
אריאל סגל
מפסק חד קטבי או דו קוטבי? 3 או 4 קוטבי?

שלום.


שאלה היא כזו: 


מתי צריך לשים מפסק חד קוטבי ומתי דו קוטבי?


אתו דבר עם 3 ו4 קוטבי?


אריאל סגל
אריאל סגל

בתקנות החשמל הוגדר:


31. התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח


(א) למכשיר חשמלי קבוע או נייח יותקן מפסק קבוע אשר יתאים לזרם הנקוב של המכשיר.
(ב) המפסק יהיה נפרד מהמכשיר ויותקן בטווח ראייה ממנו, אלא אם כן ניתן המפסק לנעילה במצב מופסק.
(ג) המפסק יהיה דו-קטבי למכשיר חד-מופעי ובעל שלושה או ארבעה קטבים למכשיר תלת-מופעי.


לפיכך כל מכשיר קבוע או נייח חד פאזי נדרש במפסק דו קטבי. (מכשיר מטלטל בכל מקרה מנותק בשלמותו על ידי שליפת התקע מבית התקע).


במכשיר תלת פאזי ללא אפס המפסק יהיה תלת קטבי.


במכשיר תלת פאזי הכולל מוליך אפס המפסק יהיה ארבע קטבי.


×