פורומים
כפיר
אריאל סגל
זרם קצר

תקן אותי אם אני טועה,


זרם קצר מירבי קורה בין פאזות


וזרם קצר מינימלי קורה בין פאזה לאפס או להארקה?


×